Zamyslenia

Sobota po 3. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.
Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘
Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘
Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
Lk 18, 9-14

Zamyslenie:

Toto je také typické. Porovnávame sa s druhými a
snažíme sa seba nadradiť, povyšovať sa aj nad toho posledného chudáka, ktorého
vidíme na ulici. Dokonca ideme tak ďaleko, že vymenujeme druhým čo my sami
robíme, aby sme sa ešte viac utvrdili v tom aký dobrí a spravodliví sme…

Hovorí sa, že je iba pár vecí, ktoré sú nekonečné.
Myslím si, že ľudské ego medzi takéto veci rozhodne patrí. Tak skúsme teraz
aspoň chvíľu nebyť ľuďmi tohto sveta, ale zahodiť naše ego niekam preč, pretože
práve nám Ježiš toto podobenstvo hovorí. Chce aby sme prestali s touto falošnou
spravodlivosťou, zmenšili svoje ego. Chce nám otvoriť oči, aby sme konečne
začali hľadieť na seba samých opravdivo a pomocou toho si uvedomili našu
vlastnú nedokonalosť a dokázali s ňou niečo robiť.

Preto aj dnes sa nám ponúka otázka: “Kým budeš dnes?”
Budeš pseudo spravodlivým farizejom alebo pokoreným mýtnikom?

Aplikácia:

1/ Zamysli sa ako často víťazí tvoje ego nad tvojím životom? Koľko krát denne sa povyšuješ, porovnávaš alebo naopak iných nespravodlivo súdiš vo svojom srdci?

2/ Skús dnes zabudnúť na svoje ego, správaj sa ako služobník všetkých. Sprav niečo, čo ti dnes môže dať lekciu pokory – umy riad, uprac po niekom inom, prispej chudákov alebo jednoducho posúď samého seba v úprimnosti pred Pánom.

Jakub

slobodny, IT vývojár, 26 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie