Zamyslenia

Sobota po 4. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Keď počuli Ježišove slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! A nehovorí Písmo: ‚Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!‘“ A tak nastala preňho v zástupe roztržka.
Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“
Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“
Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty.“
Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: „Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“
Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“ A všetci sa vrátili domov.
Jn 7, 40-53

Zamyslenie:

V tejto časti svätého písma sa nám zobrazuje scéna, kde
sa židia medzi sebou hádajú a nevedia prijať pravdu o Ježišovi, vo svojom
vnútri sú plní predsudkov, toho kým Ježiš je. Farizeji však nehľadajú pravdu. Držia
sa slepo ich zákona a nemajú srdce  naplnené
láskou, ale zákoníctvom. Posielajú svojich sluhov, aby ho priviedli. Moc Božieho
slova však sluhov úplne odzbrojuje a hovoria: „Nikdy tak človek nehovoril“.
Nemajú odvahu proti Ježišovi zasiahnuť, hoci im to farizeji prikázali.

Každý kontakt s Ježišom a jeho Slovom  nás premieňa na nové stvorenie a dodáva nám odvahu
a silu byť iným človekom. Stať sa človekom plným lásky a pravdy. Aj
farizej Nikodém dotknutý Ježišovým slovom dokáže napomenúť židov: “Odsúdi
náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“. Ich
zatvrdnuté srdcia však chcú vidieť iba to, čo im vyhovuje a neskúmajú hĺbku
toho, o čom zákon skutočne hovorí. Sú povrchní. Nechcú byť veriaci, ale
neveriaci. Majú svoju vlastnú predstavu o Mesiášovi a ich vlastná pýcha a predsudky
im zastiera zrak.

Akýkoľvek hriech, ktorý v živote spáchame, je akoby
dymovou clonou, ktorá nám bráni vidieť jasne cestu, po ktorej kráča sám Boh a čím
viac hrešíme, tým viac sa dostávame do tmy, kde sa skutočne zle orientuje. Potom
sme nastúpili na cestu blúdenia, hoci Jeho hlas nás nikdy neprestane volať za Ním.

Aplikácia:

1/ Dokážem prijať človeka bez posudzovania, zameriavam sa na to negatívne, alebo sa snažím pozerať na neho Ježišovým pohľadom lásky?

2/ Viem sa zbaviť svojich vlastných predstáv, vstúpiť do Jeho prítomnosti, denne otvoriť Sv. písmo, zachytiť Jeho hlas a nechať sa ním viesť?

Peter

slobodný, informatik, 41 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie