Sobota po 4. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Keď počuli Ježišove slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! A nehovorí Písmo: ‚Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!‘“ A tak nastala preňho v zástupe roztržka.
Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“
Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“
Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty.“
Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: „Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“
Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“ A všetci sa vrátili domov.
Jn 7, 40-53

Zamyslenie:

V tejto časti svätého písma sa nám zobrazuje scéna, kde sa židia medzi sebou hádajú a nevedia prijať pravdu o Ježišovi, vo svojom vnútri sú plní predsudkov, toho kým Ježiš je. Farizeji však nehľadajú pravdu. Držia sa slepo ich zákona a nemajú srdce  naplnené láskou, ale zákoníctvom. Posielajú svojich sluhov, aby ho priviedli. Moc Božieho slova však sluhov úplne odzbrojuje a hovoria: „Nikdy tak človek nehovoril“. Nemajú odvahu proti Ježišovi zasiahnuť, hoci im to farizeji prikázali.

Každý kontakt s Ježišom a jeho Slovom  nás premieňa na nové stvorenie a dodáva nám odvahu a silu byť iným človekom. Stať sa človekom plným lásky a pravdy. Aj farizej Nikodém dotknutý Ježišovým slovom dokáže napomenúť židov: “Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“. Ich zatvrdnuté srdcia však chcú vidieť iba to, čo im vyhovuje a neskúmajú hĺbku toho, o čom zákon skutočne hovorí. Sú povrchní. Nechcú byť veriaci, ale neveriaci. Majú svoju vlastnú predstavu o Mesiášovi a ich vlastná pýcha a predsudky im zastiera zrak.

Akýkoľvek hriech, ktorý v živote spáchame, je akoby dymovou clonou, ktorá nám bráni vidieť jasne cestu, po ktorej kráča sám Boh a čím viac hrešíme, tým viac sa dostávame do tmy, kde sa skutočne zle orientuje. Potom sme nastúpili na cestu blúdenia, hoci Jeho hlas nás nikdy neprestane volať za Ním.

Aplikácia:

1/ Dokážem prijať človeka bez posudzovania, zameriavam sa na to negatívne, alebo sa snažím pozerať na neho Ježišovým pohľadom lásky?

2/ Viem sa zbaviť svojich vlastných predstáv, vstúpiť do Jeho prítomnosti, denne otvoriť Sv. písmo, zachytiť Jeho hlas a nechať sa ním viesť?

Peter

slobodný, informatik, 41 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie