Zamyslenia

Sobota po 4. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“
Jn 14, 7-14

Zamyslenie:
Premenenie vody na víno, uzdravenie slepého, hluchého, chromého, chôdza po
vode, rozkazovanie vetru a moru, rozmnoženie chleba tisícom, a veľkolepé
vzkriesenia Lazára, ktorý bol už 4 dni v hrobe… A tu sa ozve Filip:
„Ukáž nám Otca a to nám postačí“…
Čo nasleduje ďalej? Ježiš je rozčarovaný. Je to ďalšie miesto, kde Ježiš
prejavuje svoje city, emócie, svoju človečinu. On vie, aké je to byť človekom:
zahltený prácou, povinnosťami, starosťami, chorobami, smútkom, ale aj radosťou
a veselosťou. A preto nás uisťuje o svojej prítomnosti a že
o čokoľvek budeme v jeho mene prosiť, on to urobí.
A keď už pre nič iné „aspoň pre tie skutky verte“.

Aplikácia:

1. Žiadaš od Boha stále nové znamenia?
2. Skús si spomenúť na nejaký konkrétny skutok, ktorý Boh urobil pre teba

Viktor, ženatý, lekár, 29 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie