Zamyslenia

Sobota po 5. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil Ježiš, uverili v neho. No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: „Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ.“ Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im povedal: „Vy neviete nič. Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ.“ Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ, a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam sa zdržiaval s učeníkmi. Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli: „Čo myslíte? Príde na sviatky?“
Jn 11,45-56

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium hovorí
o udalostiach, ktoré sa stali po tom, čo Ježiš vzkriesil Lazára. Tento
veľký Ježišov skutok mnohým daroval vieru v neho. Niektorí však utekajú
o tomto zázraku povedať farizejom. Tí sa však netešia z Ježišových
schopností, skôr naopak. Desí ich to, že by v neho mohli všetci uveriť. Dávajú
túto skutočnosť na politickú rovinu. Predpokladajú, že Ježiš strhne davy
a postaví sa proti Rímskej nadvláde, ktorá je však v presile a môže
 zničiť chrám i celý národ. Preto sa
veľrada rozhodne, že najjednoduchšie bude Ježiša zabiť. Veľkňaz Kajfáš vysloví,
že „bude lepšie, keď zomrie jeden človek za ľud.“ Možno ani netuší, akú veľkú
pravdu hovorí. Boh cez neho tak tlmočí svoje úmysly so svojím ľudom. Aj dnes
Boh takto používa ľudí, aby mi cez nich oznámil svoje plány so mnou. Záleží na
mne, či som dosť disponovaná(ý) počuť Boha aj vo všedných okolnostiach života.
Dnes mi opäť dáva nový deň, počas ktorého Mu môžem načúvať cez Jeho Slovo, cez
slová mojich bratov a sestier i cez 
životné udalosti, ktoré ma postretnú a tak viac spoznávať jeho plán
spásy so mnou.

Aplikácia:

1/ Ako vnímaš Ježiša Ty osobne a aký je Tvoj postoj voči Nemu?

2/ Prijmi dnes Ježiša za svojho Boha a Priateľa, pozvi Ho so sebou do práce, školy, rodiny, do všetkých vzťahov a hovor Mu v duchu o všetkom, čo prežívaš.

Janka

zasvätená osoba,
ekonómka, 47 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie