Sobota po 6. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.“

Jn 16,23b-28

Zamyslenie:

Musím sa priznať, nikdy som sa nemodlila k Bohu v mene Ježiša Krista, ale moje modlitby smerovali priamo k nemu. Tu Ježiš nabáda učeníkov, aby tak urobili. V mojej práci oslovujem zákazníkov – tých nových, je pre mňa osloviť ich, ťažké. No boli aj situácie, kedy som nových ľudí oslovila na základe odporúčania a komunikácia bola omnoho ľahšia a hlavne priateľskejšia.

Preto aj my oslovujme Boha s prosbami v mene Ježiša Krista, rozhovor a teda modlitba bude o to úprimnejšia.

Aplikácia:

1/ Snažme sa o úprimný a priateľský rozhovor počas modlitby k Bohu.

2/ Vieme byť aj my nápomocní našim priateľom pri nadväzovaní nových kontaktov?

Zuzana

vydatá, obchodná zástupkyňa, 39 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie