Sobota po 7. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: „Pane, kto ťa to zradí?“ Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: „Pane, a čo bude s týmto?“ Ježiš mu odpovedal: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou!“ A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal: „Neumrie,“ ale: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho?“ To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.“

Jn 21,20-25

Zamyslenie:

„Pane, a čo bude s týmto?“ Ježiš dal Petrovi medzi apoštolmi prvenstvo, z čoho vyplýva aj otcovská zodpovednosť. Tu vidíme, že Peter sa týmto chcel postarať o Jána. Ježiš mu však s láskou pripomína: Neboj sa! Ja sa o neho postarám. Ty sa staraj sám o seba a nasleduj ma.

O Jánovi tiež vieme, že ako jediný z apoštolov bol uchránený od mučeníckej smrti a zomrel prirodzenou smrťou vo vysokom veku. Bol tiež jediný, kto so ženami stál pod  Ježišovým krížom. Možno práve tam si prešiel svojím “umučením”, keď videl trpieť svojho milovaného Pána. A možno takto ho Ježiš odmenil za jeho vernosť.

Aplikácia:

1/ Občas sa aj my zbytočne bojíme o svojich milovaných, najmä v aktuálnej situácii. Nemali by sme ich tiež radšej zveriť do Ježišových rúk a počúvať, ako povie: Neboj sa, ja sa o nich postarám.

Manželia Veronika (28 rokov, materská dovolenka) a Matej (28 rokov, informatik)

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie