Zamyslenia

SPOMIENKA SV. LEVA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

SPOMIENKA SV. LEVA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

Evanjelium:

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“ A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“ (Lk 17,11-19)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné Evanjelium nás môže povzbudiť k tomu, aby sme sa vcítili do kože tých, ktorý sa nachádzajú na okraji spoločnosti, a ktorí hľadia na nás kresťanov ako jedinú možnosť, ako pocítiť Ježišovu lásku a dobrotu. V Pánových časoch boli malomocní celkom vylúčení. V skutočnosti týchto desať malomocných stretlo Ježiša predtým, ako vošiel do dediny, keďže oni to nemali dovolené, dokonca sa nesmeli ani len priblížiť k inému človeku („zďaleka zastali a hlasne kričali“).

S trochou fantázie si dokáže každý z nás predstaviť situáciu týchto vydedencov v našej vlastnej spoločnosti, ktorí však rovnako ako my, majú svoje mená a príbehy: sú to imigranti, drogovo závislí, výtržníci, AIDS pozitívni, nezamestnaní, núdzni… Ježiš ich chce uzdraviť, odstrániť ich trápenie, vyriešiť ich problémy; a očakáva našu nezištnosť, slobodu a spoluprácu s jeho láskou.

Zároveň môžeme preniesť Ježišovo uzdravenie aj na nás samých. Pretože my sami sme hriešnikmi a potrebujeme odpustenie, sme na ňom závislí. Sme schopní aj my vysloviť ako títo malomocní: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ (Lk 17,13)? Vieme sa obracať na Ježiša v hlbokej a dôverujúcej modlitbe?

Patríme k tým uzdraveným, ktorý sa vrátia za Ježišom, aby mu poďakovali? Totiž „Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha“ (Lk 17,15). Ježiš sa však pýta aj na ostatných „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde?“ (Lk 17,17). Svätý Augustín hovorí: nemožno vysloviť nič kratšie (…) a zároveň vykonať niečo  plodnejšie ako týmito slovami „Bohu vďaka“.  Ďakujeme Bohu za dar života, rodinu, milosť viery, Eucharistiu či odpustenie hriechov? Popravde, ako často ďakujeme za Eucharistiu, aj keď sa jej pravidelne účastníme? Pritom je bezpochyby tou najlepšou dennou skúsenosťou s Ním.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie