Zamyslenia

SPOMIENKA SVÄTEJ JANY FRANTIŠKY DE CHANTAL, REHOĽNÍČKY

Evanjelium:

Vtom prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Oznámili mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka a tvoji bratia.“ On im odpovedal: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po okolosediacich a povedal: „Hľa, moja matka i moji bratia! Lebo každý, kto plní Božiu vôľu, je môj brat, sestra a matka“ (Mk 3,31-35).

Podcast:

Zymyslenie:

Dnes, na spomienku svätej Jany Františky de Chantal, rozpráva evanjelium o Ježišovej matke. Keď Ježišovi prídu oznámiť, že ho ona aj s jeho príbuzními hľadajú, zdá sa, ako sa vyhýbal komunikácii s nimi: „Kto je moja matka a moji bratia?“ (Mk 3, 33). V skutočnosti však ide o poctu, ktorú preukazuje svojej mame. Predstavuje ju ako tú, ktorá plní Božiu vôľu: „Kto plní Božiu vôľu, je (…) moja matka“ (Mk 3, 35). Panna Mária vždy plní to, čo od nej Boh chce. Počas celého svojho života, a najmä svojím „nech sa mi stane“. Bola to jej obľúbená modlitba, ktorou sa spájala s Bohom. Jej absolútna poslušnosť, hľadanie Božieho plánu tvorilo samotný jej život. Lebo plnenie Božej vôle je synonymom poslušnosti, ktorá sa zakladá na pokore a miernosti.

Môžeme sa pýtať, prečo zaznieva toto evanjelium práve na spomienku Jany Františky de Chantal? Odpoveďou je, že táto svätica mala dušu veľmi podobnú Márii, ktorú sa snažila napodobňovať. Jej duchovným sprievodcom bol svätý František Saleský, najskôr ako vydatej ženy, neskôr vdovy a napokon aj rehoľníčky. Pomáhal jej formovať sa v pokore, tej, ktorá pochádzala zo vznešenej rodiny, a v poslušnosti, tú, ktorá bola zvyknutá dávať príkazy.

Prijímanie Božej vôle v duchu poslušnosti, tichosti a pokory, sa stalo napokon aj heslom Rádu Navštívenia Panny Márie, ktorý založila s pomocou svätého Františka Saleského. V reguly tohto rádu sa píše: „Pokora je zdrojom všetkých ostatných čností. Nech je bez hraníc; urobte z nej hlavný princíp všetkých svojich činov“.

Priatelia, prajem vám požehnaný deň.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie