Zamyslenia

Streda 18. marca

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.
Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.
Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“
Mt 5, 17-19

Zamyslenie:

Dnešný
svet ponúka ľuďom nepreberné množstvo možností a príležitostí. Je veľmi
dôležité sa v tomto kvázi rozruchu a hluku stále zameriavať na to, čo
je správne podľa prikázaní, čo je podľa Božej vôle. Niekedy možno nastanú situácie,
pri ktorých s obľubou privrieme oko nad tým, čo robíme. Veď sa až tak nič
veľké a hrozné nedeje. Možno sú to naše „malé“ klamstvá, veď keď nejde
o život, ide o nič… Alebo v čistote mimo manželský život, veď
aj tak sa ľúbime, prečo spolu nemôžeme mať sex… Možno súžitie dvoch osôb
rovnakého pohlavia.
Vo všetkých týchto prípadoch cirkev jednoznačne hovorí, čo je správne
a ako sa má žiť podľa spoznanej pravdy… Ak chceme byť ozajstnými
kresťanmi, musíme prijať celú Pravdu. Nie je zložité sa vyhýbať „veľkým“
hriechom. Veľkú odvahu musíme mať pri rozhodnutí bojovať s „maličkosťami“
všedných dní. Ak teda chcem byť ozajstnými kresťanmi, musíme sa snažiť
zachovávať všetky prikázania a pravdy cirkvi do takej miery, aké máme
poznanie dobra a zla a snažiť sa naše poznanie prehlbovať.

Aplikácia:

1/ Verím vo všetky prikázania a pravdy cirkvi, alebo si vyberám to, čo je pre mňa pohodlné?

2/ Túžim po prehĺbení svojho poznania dobra a zla, aby som vedel/a zachovávať a šíriť Pravdu?

Jozef

slobodný,
študent, 25 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie