Streda 18. marca

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.
Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.
Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“
Mt 5, 17-19

Zamyslenie:

Dnešný svet ponúka ľuďom nepreberné množstvo možností a príležitostí. Je veľmi dôležité sa v tomto kvázi rozruchu a hluku stále zameriavať na to, čo je správne podľa prikázaní, čo je podľa Božej vôle. Niekedy možno nastanú situácie, pri ktorých s obľubou privrieme oko nad tým, čo robíme. Veď sa až tak nič veľké a hrozné nedeje. Možno sú to naše „malé“ klamstvá, veď keď nejde o život, ide o nič… Alebo v čistote mimo manželský život, veď aj tak sa ľúbime, prečo spolu nemôžeme mať sex… Možno súžitie dvoch osôb rovnakého pohlavia.
Vo všetkých týchto prípadoch cirkev jednoznačne hovorí, čo je správne a ako sa má žiť podľa spoznanej pravdy… Ak chceme byť ozajstnými kresťanmi, musíme prijať celú Pravdu. Nie je zložité sa vyhýbať „veľkým“ hriechom. Veľkú odvahu musíme mať pri rozhodnutí bojovať s „maličkosťami“ všedných dní. Ak teda chcem byť ozajstnými kresťanmi, musíme sa snažiť zachovávať všetky prikázania a pravdy cirkvi do takej miery, aké máme poznanie dobra a zla a snažiť sa naše poznanie prehlbovať.

Aplikácia:

1/ Verím vo všetky prikázania a pravdy cirkvi, alebo si vyberám to, čo je pre mňa pohodlné?

2/ Túžim po prehĺbení svojho poznania dobra a zla, aby som vedel/a zachovávať a šíriť Pravdu?

Jozef

slobodný, študent, 25 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie