Zamyslenia

Streda po 1. veľkonočnej nedeli

V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“

Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“

On im povedal: „A čo?“

Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným
v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi
a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali,
že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo.
Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe,
a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli
a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že
je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“

On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo
hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do
svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo
sa naňho v celom Písme vzťahovalo.

Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide
ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň
sa už schýlil!“

Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal
chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči
a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce,
keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“

A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli
zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj
vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im
stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Lk 24, 13-35

Zamyslenie:

Na
ceste do Emauz vidíme dvoch učeníkov – smutných, zahĺbených do seba, ktorí
sa správajú podobne ako my. Môžeme tu nájsť seba, náš strach pred stretnutím
s ťažkou realitou, naším zroneným srdcom… Aj my sme všeličo pekné zažili
s Ježišom a teraz sa nevieme s ťažobou vyrovnať. Pýtam sa
v ťažkých chvíľach: „Kam kráčam a prečo?“

A tu
prichádza zmŕtvychvstalý Ježiš a … počúva(!). Veľmi dobre vie , čo ma trápi,
čo sa stalo. Na rozdiel od nás pozná celú pravdu. Vypočúva si však našu verziu,
preto sa pýta: „A čo?“

Nebojme
sa Ježišovi hovoriť všetko s detskou dôverou. On sám nám odkázal skrze
sestru Faustínu:

„Svojím milosrdenstvom prenasledujem hriešnikov na všetkých ich
cestách a moje srdce sa raduje, keď sa vracajú ku mne. Zabúdam na horkosť,
ktorou napájali moje srdce, a teším sa z ich návratu. … Povedz hriešnikom, že
vždy na nich čakám, načúvam úderom ich srdca, kedy začne biť pre mňa.“

Aplikácia:

1/ „Neutekám“ často od seba tým, že dovoľujem smútku prevažovať nad nádejou z vyriešenia mojich problémov?  

2/ Rozprávam sa každý deň s dobrým Bohom – Otcom, a vravím mu všetko s úprimnosťou, skrátka z celého srdca s vedomím, že On ma počúva?

Zuzana

slobodná,
25 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie