Zamyslenia

Středa po 13. neděli v mezidobí

Dnešné Božie Slovo:
„Když se Ježíš dostal na protější břeh do gadarského kraje, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobních slují. Byli velmi nebezpeční, takže nikdo nemohl projít tou cestou. Začali křičet: „Co je ti po nás, Boží synu? Přišel jsi nás trápit, dříve než nastal čas?“ Opodál se páslo velké stádo vepřů. Zlí duchové ho tedy prosili: „Vyháníš-li nás, pošli nás do toho stáda vepřů.“ Řekl jim: „Jděte!“ Vyšli tedy a vstoupili do vepřů – a vtom se celé stádo hnalo po příkrém srázu do moře a zahynulo ve vodách. Pasáci utekli, přišli do města a tam všechno oznámili, i o těch posedlých. Tu vyšlo celé město Ježíšovi naproti, a když ho uviděli, prosili ho, aby z jejich kraje odešel.“

Mt 8,28-34

Zamyslenie:

V Božím slově
najdeme mnohá ponaučení. Dává nám prostor k přemýšlení a zamyšlení se
nad svým vlastním životem. Otevírám vždy své srdce Boží vůli nebo se snažím za
každou cenu prosadit své „velké já“. Umím se stišit a naslouchat? Umím být
pokorná srdcem… Chválit Boha když se mi něco podaří nebo se jen malicherně
těšit ve své vlastní pýše? Bože, otevři nám srdce, abychom vždy konali dle
tvých představ a uvědomovali si Tvou VELIKOST.

Aplikácia:

1/ Bůh ví, proč tě dal tam, kde jsi teď. Důvěřuj mu.

2/ Modleme se, ať umíme otevřít svá srdce a naslouchat Pánu.

Petra

Vdaná, malířka
skla, 38 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie