Středa po 13. neděli v mezidobí

Dnešné Božie Slovo:
„Když se Ježíš dostal na protější břeh do gadarského kraje, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobních slují. Byli velmi nebezpeční, takže nikdo nemohl projít tou cestou. Začali křičet: „Co je ti po nás, Boží synu? Přišel jsi nás trápit, dříve než nastal čas?“ Opodál se páslo velké stádo vepřů. Zlí duchové ho tedy prosili: „Vyháníš-li nás, pošli nás do toho stáda vepřů.“ Řekl jim: „Jděte!“ Vyšli tedy a vstoupili do vepřů – a vtom se celé stádo hnalo po příkrém srázu do moře a zahynulo ve vodách. Pasáci utekli, přišli do města a tam všechno oznámili, i o těch posedlých. Tu vyšlo celé město Ježíšovi naproti, a když ho uviděli, prosili ho, aby z jejich kraje odešel.“

Mt 8,28-34

Zamyslenie:

V Božím slově najdeme mnohá ponaučení. Dává nám prostor k přemýšlení a zamyšlení se nad svým vlastním životem. Otevírám vždy své srdce Boží vůli nebo se snažím za každou cenu prosadit své „velké já“. Umím se stišit a naslouchat? Umím být pokorná srdcem… Chválit Boha když se mi něco podaří nebo se jen malicherně těšit ve své vlastní pýše? Bože, otevři nám srdce, abychom vždy konali dle tvých představ a uvědomovali si Tvou VELIKOST.

Aplikácia:

1/ Bůh ví, proč tě dal tam, kde jsi teď. Důvěřuj mu.

2/ Modleme se, ať umíme otevřít svá srdce a naslouchat Pánu.

Petra

Vdaná, malířka skla, 38 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie