Středa po 21. neděli v mezidobí

Středa po 21. neděli v mezidobí

Ježíš řekl: „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům: zvenčí se zdají pěkné, ale uvnitř jsou samé kosti z mrtvých a všelijaká nečistota. Tak i vy se navenek lidem zdáte spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a špatnost. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: `Kdybychom my žili v době našich předků, neprovinili bychom se s nimi proléváním krve proroků.‘ Tak svědčíte sami proti sobě, že jste potomci těch, kdo proroky vraždili. Dovršte tedy míru svých předků!“
Mt 23,27-32

Zamyšlení:

„Běda vám“ je v ostrém kontrastu k blahoslavenství. „Běda vám“ upozorňuje na cestu zla, která nevede do Božího království. Blahoslavenství je cestou ke štěstí. Ježíš nás vybízí k pravdivosti a poctivosti, k tomu, abychom nevytvářeli falešné zdání a dojem, nebudovali si jen svou „image“. Náš obraz má být pravdivý. Chodit v pravdě znamená, být pokorný. Uznat své slabé i silné stránky. Pak máme šanci vidět, nebýt slepý.

Aplikace:

1/ V čem a kdy se snažím vytvářet nepravdivý obraz o sobě?

2/ Nesrovnávám se zbytečně s jinými lidmi?  Nekritizuji je, abych vypadal/a lépe než oni?

Magda

vdaná/ účetní/ 53 let

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie