Streda po 5. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

Jn 15, 1-8

Zamyslenie:

Ježiš nás vyzýva v tomto evanjeliu k úplnému a dokonalému spojeniu s Bohom. Ježiš seba prirovnáva k viniču a nás k ratolesti, ktorá je pevne spojená s ním. A kde je Boh? On je vinohradník, ktorý sa s láskou stará o svoju vinicu. Buďme teda ako tie zakvitnuté ratolesti, ktoré prinesú úrodu. Prinášajme do našich každodenných životov Boha. Nech je náš život oslavou jeho lásky, lebo jeho láska k nám je bezpodmienečná a nekonečná. Boh nám vždy dáva šancu nového začiatku, vždy šancu znova zakvitnúť ako ratolesť. Tým že odstrihne suchú ratolesť, dáva nám novú nádej, že náš rozkvet bude plný života. A to len preto, že nás miluje so všetkými našimi pádmi a vždy nám podá pomocnú ruku.  A tak sa chcem modliť spolu so svätým Františkom:  „Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu vo tmách, radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali, skôr chápať iných, než aby mňa chápali, skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame – nadobúdame, len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých, len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia, len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu.“ Milovaný Otec, prosím daj mi otvorené srdce a myseľ, aby som dokázala prinášať tomuto svetu presne také ovocie, ktoré tento svet potrebuje,  aby si bol v ňom Ty. Aby platilo slovo, ktoré povedal tvoj apoštol sv. Pavol: „už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“. Amen.

Aplikácia:

1/ Aké je ovocie (mojej práce, aktivity, snaženia), ktoré prináša do tohto sveta moja ratolesť?

2/ Čo môžem robiť inak, aby vo všetkom čo robím, Boha pribúdalo a mňa ubúdalo?

Júlia

Slobodná, učiteľka v Cirkevnej Materskej škole, 28 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie