Zamyslenia

Streda v 2.týždni v Cezročnom období

„Slobodno robiť v sobotu dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?”
Mk 3, 1-6

Zamyslenie:
Myslím si, že v dnešnej dobe každý človek, ktorý vidí v Bohu darcu života, by na túto Ježišovu otázku odpovedal s istotou, …

… že je potrebné robiť dobro, či je sviatok alebo nie. Teda kedykoľvek, komukoľvek a kdekoľvek. Odpovedali by sme tak aj vďaka tomu, že sám Ježiš nám ukázal nový význam sviatočného dňa a to, že podstata zachovávania soboty nie je v obmedzovaní človeka ale v príležitosti k oddychu a obnovenia síl v spoločenstve s Bohom. Túto otázku Ježiš kladie, pretože chce poukázať na problém, ktorý môže nastávať aj v našom živote a v našej viere.

Každý deň,
nezáleží na tom či je sviatok alebo pracovný deň, zažívame mnoho vecí, ktoré sú
pre nás pozitívne či negatívne. Popri tom máme často krát zaslepený zrak
a nevidíme v našom okolí ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. Sme možno
tak zameraní na seba, na svoje okolnosti, že nemáme čas a nechceme sa
radšej ani zapodievať niečím navyše. Avšak pozrime sa na to, ako sa zachoval
Ježiš. On nehľadel na okolnosti, na to aký názor majú prítomní a na to aký je
deň. Nemusel nič urobiť, dokonca si nemusel všimnúť ani muža s vyschnutou
rukou. Ale pretože mal lásku, ctil si Boží zákon s jeho všetkými prikázaniami
a poznal svojho Otca, vedel, čo sa mu páči. A preto uprednostnil
dobro, skutok lásky k blížnemu pred zákonom. Tým, že sa odhodlal na tento
krok, uzdravil nielen muža s vyschnutou rukou, no zároveň dáva príležitosť
vnútorného uzdravenia aj farizejom, ktorí majú taktiež „vyschnuté
srdcia“. Niekedy je ťažké rozlíšiť, ako je správne konať.
Ale ak budeme mať živý vzťah s Nebeským Otcom, tak ako ho mal aj samotný
Ježiš, vtedy toho budeme schopní.

Každý z
nás má okolo seba ľudí, ktorým môžeme poskytnúť svoj čas, lásku a tým im pomôcť
uzdraviť ich vyschnutú ruku, či vyschnuté srdce. Nebuďme nečinní voči službe
lásky v tomto svete, ale konajme bezpodmienečne v každom momente, tak ako nám
to ukázal sám Ježiš.

Aplikácia :

1/ Snažím sa rozdávať lásku rovnako komukoľvek vo svojom okolí ?

2/ Prosím
Boha o zdravie mojej duše, a o to aby som mal otvorené srdce
jeho plánom ?

Mária

slobodná, študentka, 19 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie