Streda v 2.týždni v Cezročnom období

„Slobodno robiť v sobotu dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?“
Mk 3, 1-6

Zamyslenie:
Myslím si, že v dnešnej dobe každý človek, ktorý vidí v Bohu darcu života, by na túto Ježišovu otázku odpovedal s istotou, …

… že je potrebné robiť dobro, či je sviatok alebo nie. Teda kedykoľvek, komukoľvek a kdekoľvek. Odpovedali by sme tak aj vďaka tomu, že sám Ježiš nám ukázal nový význam sviatočného dňa a to, že podstata zachovávania soboty nie je v obmedzovaní človeka ale v príležitosti k oddychu a obnovenia síl v spoločenstve s Bohom. Túto otázku Ježiš kladie, pretože chce poukázať na problém, ktorý môže nastávať aj v našom živote a v našej viere.

Každý deň, nezáleží na tom či je sviatok alebo pracovný deň, zažívame mnoho vecí, ktoré sú pre nás pozitívne či negatívne. Popri tom máme často krát zaslepený zrak a nevidíme v našom okolí ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. Sme možno tak zameraní na seba, na svoje okolnosti, že nemáme čas a nechceme sa radšej ani zapodievať niečím navyše. Avšak pozrime sa na to, ako sa zachoval Ježiš. On nehľadel na okolnosti, na to aký názor majú prítomní a na to aký je deň. Nemusel nič urobiť, dokonca si nemusel všimnúť ani muža s vyschnutou rukou. Ale pretože mal lásku, ctil si Boží zákon s jeho všetkými prikázaniami a poznal svojho Otca, vedel, čo sa mu páči. A preto uprednostnil dobro, skutok lásky k blížnemu pred zákonom. Tým, že sa odhodlal na tento krok, uzdravil nielen muža s vyschnutou rukou, no zároveň dáva príležitosť vnútorného uzdravenia aj farizejom, ktorí majú taktiež „vyschnuté srdcia“. Niekedy je ťažké rozlíšiť, ako je správne konať. Ale ak budeme mať živý vzťah s Nebeským Otcom, tak ako ho mal aj samotný Ježiš, vtedy toho budeme schopní.

Každý z nás má okolo seba ľudí, ktorým môžeme poskytnúť svoj čas, lásku a tým im pomôcť uzdraviť ich vyschnutú ruku, či vyschnuté srdce. Nebuďme nečinní voči službe lásky v tomto svete, ale konajme bezpodmienečne v každom momente, tak ako nám to ukázal sám Ježiš.

Aplikácia :

1/ Snažím sa rozdávať lásku rovnako komukoľvek vo svojom okolí ?

2/ Prosím Boha o zdravie mojej duše, a o to aby som mal otvorené srdce jeho plánom ?

Mária

slobodná, študentka, 19 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie