Zamyslenia

Štvrtok 19. marec

Dnešné Božie Slovo:
„Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel.“
Mt 1, 16. 18-21. 24a

Zamyslenie:

Jozef
bol spravodlivý, miloval Máriu a z lásky k nej ju chcel ochrániť pred ľuďmi,
ktorí by ju stíhali, lebo by si mysleli že zhrešila. Jozef bol v tejto situácii
asi veľmi zmätený, nerozumel tomu čo sa stalo. Verím, že sa snažil urobiť to,
čo si myslel, že bude najlepšie v tejto situácii. Asi sa aj veľa modlil k
Pánovi. Ale keď už chcel urobiť krok nesprávnym smerom, Boh mu dal vedieť a
usmernil ho čo by mal urobiť. Jozef bol človekom ako každý z nás. Keď chceme
urobiť krok nesprávnym smerom, Boh nám dáva vedieť, že ideme urobiť nesprávny
krok. Môže to byť cez situáciu, druhého človeka, sv. Písmo, vo svedomí, alebo
aj jedinečným spôsobom, akým Boh hovorí ku každému z nás. Je potrebné chcieť
byť na to vnímavý a snažiť sa hľadať Božiu vôľu. Boh chce, aby sme boli svätí,
ako bol svätý aj Jozef. Aj Jozef sa učil ako byť svätým počas celého svojho
života tým, že bol otvorený pre Boží hlas, hľadal Jeho voľu a aj sa ju snažil
napĺňať. Učme sa teda od sv. Jozefa hľadať Božiu vôľu a aj ju plniť.

Aplikácia:

1/ Verím, že Boh sa mi naozaj prihovára a chce aby som robil dobré rozhodnutia?

2/ Som dostatočne otvorený a vyhradzujem si čas na Boha a na počúvanie toho čo mi chce povedať?

Tomáš

slobodný,
programátor, 31 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie