Zamyslenia

Štvrtok 6. týždňa v Cezročnom období

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“
Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene.
Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“
Mk, 8, 29 – 33

Zamyslenie:
Zo Svätého písma vieme, že cesta sv. Petra k Bohu bola kľukatá. Bol to jednoduchý človek, …

… rybár, ktorý bez váhania opustil svoju prácu, aby nasledoval Ježiša. Bol jeho verným učeníkom a veľmi ho miloval, dlho však v ňom videl viac človeka ako Boha. Ježiš ho zobral spolu s Jakubom a Jánom na Horu premenenia i do Getsemanskej záhrady kde ho prosil o spoločenstvo a modlitbu. Peter videl zázraky, ktoré Ježiš konal, ako uzdravoval chorých a predsa keď prišla skúška jeho viery, zlyhal – tri krát zaprel Ježiša.

V dnešnom Evanjeliu môžeme čítať ďalšiu lekciu,
ktorou Ježiš buduje Petrovu vieru a dôveru k Nemu. Pokarhá Petra, za
jeho slová, ale neláme nad ním palicu.

Aj naša životná cesta je plná dôvery, pádov, lásky a
zlyhaní. Každý deň máme možnosť priblížiť sa k Bohu. Nebojme sa vstať po
našich pádoch, lebo Ježiš nám s láskou podáva ruku, aby nám pomohol vstať.
Aby sme jedného dňa mohli s dôverou povedať ako Peter: Quo vadis Domine…

Aplikácia:

1/ Kto je pre mňa Ježiš?

2/ Robíš si pravidelne spytovanie svedomia?

3/ Veríš, že Boh Ti milosrdne odpúšťa Tvoje hriechy?

Martina

katolícka zoznamka katRande.org, vydatá, 4 deti

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie