Štvrtok 6. týždňa v Cezročnom období

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“
Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene.
Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“
Mk, 8, 29 – 33

Zamyslenie:
Zo Svätého písma vieme, že cesta sv. Petra k Bohu bola kľukatá. Bol to jednoduchý človek, …

… rybár, ktorý bez váhania opustil svoju prácu, aby nasledoval Ježiša. Bol jeho verným učeníkom a veľmi ho miloval, dlho však v ňom videl viac človeka ako Boha. Ježiš ho zobral spolu s Jakubom a Jánom na Horu premenenia i do Getsemanskej záhrady kde ho prosil o spoločenstvo a modlitbu. Peter videl zázraky, ktoré Ježiš konal, ako uzdravoval chorých a predsa keď prišla skúška jeho viery, zlyhal – tri krát zaprel Ježiša.

V dnešnom Evanjeliu môžeme čítať ďalšiu lekciu, ktorou Ježiš buduje Petrovu vieru a dôveru k Nemu. Pokarhá Petra, za jeho slová, ale neláme nad ním palicu.

Aj naša životná cesta je plná dôvery, pádov, lásky a zlyhaní. Každý deň máme možnosť priblížiť sa k Bohu. Nebojme sa vstať po našich pádoch, lebo Ježiš nám s láskou podáva ruku, aby nám pomohol vstať. Aby sme jedného dňa mohli s dôverou povedať ako Peter: Quo vadis Domine…

Aplikácia:

1/ Kto je pre mňa Ježiš?

2/ Robíš si pravidelne spytovanie svedomia?

3/ Veríš, že Boh Ti milosrdne odpúšťa Tvoje hriechy?

Martina

katolícka zoznamka katRande.org, vydatá, 4 deti

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie