Zamyslenia

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal zástupom: „Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“
Jn 6, 44-51

Zamyslenie:

Ježiš v dnešnom úryvku zo Svätého písma hovorí o
svojom tele ako o chlebe. Sám Ježiš sa nám dáva v podobe chleba – hostie – vo
sv. prijímaní. Ježiš dáva dar – seba samého. Často chceme ľuďom niečo dať,
hlavne blízkym a priateľom. Starí rodičia, rodičia, dávajú všetko možné svojim
deťom a vnúčatám, ale niekedy bývajú sklamaní, lebo sa to nestretne s prijatím,
poďakovaním, láskou… Možno sa len stačí chvíľu zamyslieť nad darmi, ktoré
dávame. Učme sa aj dnes od Ježiša, On nám dal seba. A čo my, vieme dávať seba,
svoj čas, to, čo máme? 

Boh by nám daroval niečo väčšie, keby
mal niečo väčšie ako seba. (sv. J.M. Vianney).

Aplikácia:

1/ Verím, že Ježiš je naozaj prítomný v malej hostii? Uvedomujem si koho prijímam alebo chodím na prijímanie už len “zo zvyku”?

2/ Viem dávať len “materiálne dary” alebo aj seba, svoj čas a podobne?

Jana

slobodná, vychovávateľka, 29 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie