Zamyslenia

Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Lk 17, 20-26

Zamyslenie:

Jedno. Aby boli
jedno. O to dnes Ježiš prosí svojho Otca pre tých, ktorých miluje, pre nás.
V dobe mnohých názorov, prúdov, menšín a skupín sa akákoľvek jednota môže
zdať nedosiahnuteľná, či prekonaná. Samozrejme, každý môžeme mať iný názor na
politickú situáciu, na zdravotníctvo či na riešenie niektorých problémov, každý
môžeme fandiť inému futbalovému tímu. Ale keď prídeme k jadru, k tomu,
čo je podstatné a na čom naozaj záleží, vtedy máme byť jedno. Jedno
v Láske. V tej Láske, ktorá je nad všetkým a všetko presahuje.
Každý spor, každú hádku o to, kto má pravdu a koho politické
presvedčenie je to správne. V tej Láske, ktorá zjednocuje. Lebo ak budeme
jedno, ak budeme milovať, opravdivo milovať Pána a v Ňom aj svojich
bratov a sestry, potom svet môže spoznať túto Lásku, môže po Nej zatúžiť
a táto Láska ho môže oslobodiť.

Aplikácia:

1/ Keď nabudúce prídem s niekým do výmeny názorov, skúsim sa naňho pozrieť optikou Lásky a nie „mojej pravdy“.

2/ „Lebo to, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí.“ Živé kvety

Zuzana

slobodná, lekárka,
30 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie