Sv. Františka Salezkého

„Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov: Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo značí synovia hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.“
Mk 3,13-19

Ježiš si vyberá z jednoduchých. Pozná ich nedostatky. Vie, že …

… to nie sú erudovaní vzdelanci, ktorí majú skúsenosť s kázaním a skvelé rétorické schopnosti. Tucet mužov, ktorí sú v čase plnom predsudkov a nenávisti ochotní prísť za ním, dôverovať mu a následne slúžiť druhým. Nachádzať to najdôležitejšie. Zmysel tohoto pozemského bytia. Budú prinášať ľudstvu vieru a svetlo. Síce aj ich ochota bola občas kostrbatá a viera sa občas premieňala na množstvo pochybných otázok, oni vykročili.

Aplikácia:

1/ Ježiš si ťa vyberá. Čo ťa brzdí vykročiť za ním?

2/ Darí sa ti šíriť vieru v tvojom svete?

Richard

študent a podnikateľ, ženatý, 23 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie