Zamyslenia

Sv. Františka Salezkého

„Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov: Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo značí synovia hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.“
Mk 3,13-19

Ježiš si vyberá z jednoduchých. Pozná ich nedostatky. Vie, že …

… to nie sú erudovaní vzdelanci, ktorí majú skúsenosť s kázaním a skvelé rétorické schopnosti. Tucet mužov, ktorí sú v čase plnom predsudkov a nenávisti ochotní prísť za ním, dôverovať mu a následne slúžiť druhým. Nachádzať to najdôležitejšie. Zmysel tohoto pozemského bytia. Budú prinášať ľudstvu vieru a svetlo. Síce aj ich ochota bola občas kostrbatá a viera sa občas premieňala na množstvo pochybných otázok, oni vykročili.

Aplikácia:

1/ Ježiš si ťa vyberá. Čo ťa brzdí vykročiť za ním?

2/ Darí sa ti šíriť vieru v tvojom svete?

Richard

študent a podnikateľ, ženatý, 23 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie