Zamyslenia

Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.

Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘

Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.

Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘

Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘

No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.

Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘

Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘

Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

Mt 25, 1-13

Zamyslenie:

Pán Ježiš nás dnes očividne
pobáda k bdelosti, nie k bdelosti bez oddychu, ale k múdrej bdelosti a
pripravenosti. Lebo rozdiel medzi múdrymi a nerozvážnymi pannami vytvára
ich prístup k očakávanému ženíchovi. Prezieravé starajúc sa o svoje lampy, o
svoje duše mali v nádobe pripravený olej, milosť a lásku prítomnosti Ducha
Svätého. Pevne, aktívne a vytrvalo očakávali ženícha. Nespoliehali sa len na
prvotný zápal a horlivosť, ale snažili sa vytrvať, až kým slávnostný sprievod
nevojde na hostinu. Žili a konali podľa múdrej vety: „Žite tak, akoby mal
Kristus prísť o hodinu, ale pracujte tak, akoby ste mali pozemsky žiť sto
rokov!“ Nie je správne, že nemúdre panny sa uspokojili s prvotnou
horlivosťou a nič viac pre ženícha neurobili. Keď však zistili, že robili
nemúdro museli odísť o vrátili sa keď už dvere boli zatvorené.

Preto pociťujem i ja dnes pozvanie, aby som odpovedal na výzvu Pána Ježiša
múdro a pripravene. A je to pozvanie pre každého človeka: pozdvihnúť svoje
srdce na modlitbu a vyprosovať si v dnešný deň a cez Najsvätejšiu obetu
Eucharistie túto pripravenosť a múdrosť.

Pane a Bože náš, sme nehodní a slabí a Ty to veľmi dobre vieš. Potrebujeme Tvoju pomoc, aby sme mohli bez vonkajších a vnútorných prekážok kráčať v ústrety Tebe, pravému a večnému Ženíchovi, a raz vojsť na večnú svadobnú hostinu v nebi s Tvojimi svätými. Pomôž nám múdro a predvídavo bdieť v každom okamihu nášho života. Amen.

Ľubomír, kňaz

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie