Svätého Bartolomeja, apoštola (sviatok)

Svätého Bartolomeja, apoštola (sviatok)

Dnešné Božie Slovo:
„Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“
Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?! “Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš! “
Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti. “
Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš? “
Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“
Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela. “
Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto. “
Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. “

Jn 1, 45-51

Zamyslenie:

Krátke stretnutie plné veľkých zvratov na základe jemných poznámok. Ťažko pochopiteľné. Prvotná svetská pochybnosť sa obratom mení na vyznanie viery. Ako to? Tie správne slová padli do dobre pripravenej pôdy: „Pravý Izraelita“ – človek u ktorého je Boh na prvom mieste. „V ktorom niet lesti (klamu, sebaklamu, predstierania)“ – nehľadá svoj pohľad na Boha, ale čistú, neskreslenú pravdu. Natanael čakal na tieto slová, aj keď nevedel, od koho ich začuje. Akonáhle prišli, odhodil všetky     svoje doterajšie predstavy a predsudky a prijal novú pravdu.

Aplikácia:

1/ Nerobme si predsudky, nevieme odkiaľ k nám príde pravda. Môže mať veľmi nečakanú tvár.

2/ Nebojme sa priznať si, ak sme sa mýlili. Keď klameme sebe, čo už potom hovoríme druhým?

Karol

ženaty, architekt, 54 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie