Zamyslenia

Svätého Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi

„Ježiš zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!
Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!
Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“
A povedal im: „Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, že Božie kráľovstvo prichádza s mocou.“
Mk 8, 34 – 9, 1

Zamyslenie:
Chcem svetový mier, chcela by som pomáhať ako dobrovoľník, pracovať v charite, chcel by som urobiť …

… veľké veci vo svete chcela by som…. Tak veľmi by sme chceli byť slávny, hrdinami, veľkými v očiach priateľov, známych, cudzích, mnohokrát dokonca aj v otázke kresťanstva. Pri odovzdávaní Nobelovej ceny Matke Tereze sa jej opýtali, čo môžeme my urobiť pre svetový mier. Povedala: „Choďte domov a milujte svoje rodiny.“ A práve to je to najťažšie. Milovať tých najbližších a vzdať sa seba. Vzdať sa predstáv o sláve a veľkoleposti, rozhodnúť sa zdržať sa, aj keď si myslím, že mám pravdu, rozhodnúť sa pomôcť susedovi, ktorý žije sám, rozdeliť sa, aj keď som sa na danú vec veľmi tešil. Snažiť sa najviac tam, kde nás nikto druhý nevidí. Tam, kde nás viacej neocenia ako ocenia. Tam, kde sa to dokonca ani napriek našej najväčšej snahe nemusí podariť. Milovať tam, kde sú na nás kritickejší a náročnejší. Tam, kde o nás bude vedieť len On.

Nielen dnes, ale počas celého života nás Ježiš vyzýva: „ Zapri sám seba, vezmi svoj kríž a nasleduj ma.“ Vezmi svoj každodenný kríž, kríž svojho normálneho, bežného dňa. Zaprieť seba a upriamiť sa na Neho. To je cesta k večnej a trvalej sláve.

Aplikácia:

1/ Vieš
bez šomrania a sťažností prijať častú všednosť bežného dňa?

2/ Je nesenie kríža s Ježišom pre Teba radosť podieľať sa s Ním na Jeho utrpení alebo to je pre Teba niečo, čomu by si sa najradšej vyhol?

Katarína

slobodná, študent, 25 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie