Svátek Proměnění Páně

Svátek Proměnění Páně

„Milovaní! Když jsme vás poučovali o tom, jak mocný je náš Pán Ježíš Kristus a že zase přijde, nedrželi jsme se v té věci nějakých chytrácky vymyšlených bájí. My jsme přece na vlastní oči viděli jeho velebnost. Neboť přijal od Boha Otce čest a slávu, když o něm vznešená Boží velebnost promluvila tato slova: `To je můj milovaný Syn, v něm já mám zalíbení.‘ Ten hlas přicházel z nebe a my jsme ho slyšeli, když jsme s ním byli na posvátné hoře. Ale máme něco spolehlivějšího, totiž výroky proroků, a děláte dobře, když na ně dbáte jako na světlo, které svítí na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.“

2 Petr 1, 16-19

Zamyšlení:

Petr je naplněn osobní zkušeností ze setkání s Pánem. Byl očitým svědkem Pánova proměnění a  to  ho natolik ovlivnilo, že jeho duše přetéká radostí a nadějí. Má nezadržitelnou potřebu tuto zprávu předávat dál.

Aplikace:

1/ Jsem otevřen/a naslouchat Božímu hlasu prostřednictvím lidí, které potkávám?

2/ Umít vyprávět o své zkušenosti s Bodem svým blízkým?

Jitka

vdaná, analytik, 44 let

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie