Zamyslenia

Svátek svatého Jakuba, apoštola

K Ježíšovi přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco požádala. Zeptal se jí: „Co si přeješ?“ Odpověděla mu: „Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království.“ Ježíš na to řekl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít?“ Odpověděli: „Můžeme.“ Řekl jim: „Můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé pravici a levici není má věc, ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého Otce.“ Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na ty dva bratry. Ježíš si je však zavolal a řekl: „Víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“.“1

Mt 20,20-28

Zamyšlení:

Matka Zebedeových synů
chtěla, aby se její synové měli dobře, aby byli v Božím
království zajištěni – to viděla v postavení a hodnostech
svých synů. Svět nás učí hledat blaho pro sebe. Dobré
postavení ve světě přináší pro dotyčného výhody a benefity,
je ale často postaveno na sobectví. Pán Ježíš mluví o jiné
cestě. Boží království sleduje blaho druhých. Stát se
služebníkem (otrokem), odpoutat se od svého já pro druhé –
v tom spočívá štěstí člověka a tím se i nejvíce
přiblížíme Bohu a jeho království.

Aplikace:

1/ Beru svůj život jako službu?

2/ Umím ocenit službu druhých lidí?

Stanislav

ženatý, vychovatel, 63
let

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie