Zamyslenia

Sviatok Krstu Krista Pána

„Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“
Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval.
Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“
Mt 3,13-17

V biblickom komentári k prvému veršu tohto evanjelia čítame, že „Ježiš si žiada prijať Jánov krst, aby nám dal príklad veľkej pokory, lebo týmto obradom sa postavil medzi hriešnikov, ktorých hriechy vzal na seba.“

    Z pohľadu Jána
Krstiteľa, ktorý vie že Ježiš je Boží syn, je to nezmyselné a preto sa
bráni, chce sa skôr dať, po správnosti, pokrstiť on Ježišovi. No Ježiš vie, že
tým splní vôľu svojho Otca. Sám Otec mu to potom potvrdzuje výrokom, že Ježiš je
jeho milovaný Syn, v ktorom má zaľúbenie.

    Aj ja som Otcovým
milovaným synom (dcérou) a má vo mne zaľúbenie, keď plním jeho vôľu. Veď Ježiš
hovorí, že „každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj
brat, sestra i matka.“
(Mt 12,50). A napokon vždy, keď prichádzam
plniť jeho vôľu, mi dáva k tomu svojho Ducha.

    Z postoja Jána
Krstiteľa v tomto evanjeliu sa môžeme tiež poučiť, že ak nezostaneme vo svojej
pravde či názore, ak sa necháme presvedčiť a vykonáme Božiu vôľu, umožníme,
aby sa Boh zjavil v našom živote a v živote druhých.

Aplikácia:

1. Neodporujem Božiemu volaniu vykonať v mojom živote, v situácii, v ktorej práve som, nejaký dobrý skutok? Nechám sa presvedčiť Ježišom (ako Ján Krstiteľ) na vykonanie toho, čo je „spravodlivé“?

2. Snažím sa byť Otcovým synom, v ktorom má
zaľúbenie? Čo konkrétne pre to môžem dnes urobiť?

Ondrej

slobodný,
embedded C programátor, 24 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie