Sviatok Krstu Krista Pána

„Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“
Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval.
Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“
Mt 3,13-17

V biblickom komentári k prvému veršu tohto evanjelia čítame, že „Ježiš si žiada prijať Jánov krst, aby nám dal príklad veľkej pokory, lebo týmto obradom sa postavil medzi hriešnikov, ktorých hriechy vzal na seba.“

    Z pohľadu Jána Krstiteľa, ktorý vie že Ježiš je Boží syn, je to nezmyselné a preto sa bráni, chce sa skôr dať, po správnosti, pokrstiť on Ježišovi. No Ježiš vie, že tým splní vôľu svojho Otca. Sám Otec mu to potom potvrdzuje výrokom, že Ježiš je jeho milovaný Syn, v ktorom má zaľúbenie.

    Aj ja som Otcovým milovaným synom (dcérou) a má vo mne zaľúbenie, keď plním jeho vôľu. Veď Ježiš hovorí, že „každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat, sestra i matka.“ (Mt 12,50). A napokon vždy, keď prichádzam plniť jeho vôľu, mi dáva k tomu svojho Ducha.

    Z postoja Jána Krstiteľa v tomto evanjeliu sa môžeme tiež poučiť, že ak nezostaneme vo svojej pravde či názore, ak sa necháme presvedčiť a vykonáme Božiu vôľu, umožníme, aby sa Boh zjavil v našom živote a v živote druhých.

Aplikácia:

1. Neodporujem Božiemu volaniu vykonať v mojom živote, v situácii, v ktorej práve som, nejaký dobrý skutok? Nechám sa presvedčiť Ježišom (ako Ján Krstiteľ) na vykonanie toho, čo je „spravodlivé“?

2. Snažím sa byť Otcovým synom, v ktorom má zaľúbenie? Čo konkrétne pre to môžem dnes urobiť?

Ondrej

slobodný, embedded C programátor, 24 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie