Zamyslenia

Úterý po 20. neděli v mezidobí

„Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám: Bohatý jen těžko vejde do nebeského království. Znovu vám říkám: Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Když to učedníci uslyšeli, velmi užasli a řekli: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohlédl a řekl jim: „U lidí je to nemožné, u Boha však je možné všechno.“ Nato mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními.“

Mt 19, 23-30

Zamyšlení:

Žijeme
v konzumní společnosti, kde se lidé porovnávají podle toho, co vlastní,
jak jsou oblečeni,… Vystavujeme na odiv svá „bohatsví“, abychom byli
v očích svých sousedů úspěšnými lidmi a při tom nedokážeme nabídnout
své srdce těm nejpotřebnějším. Naše „bohatství“ nás ukolébává
a zapomínáme, že máme hořet pro Boha a jeho zákony. Asi dáváme špatný
příklad, my křesťané, když ve světě vítězí zlo! Naše společnost je po
materiální stránce nejbohatší, jak kdy v historii byla, přesto mnoho dětí
nemá možnost se narodit. Jejich výchovu přepočítáváme na peníze
a zapomínáme na to, že jsou Božím darem!!! Dalo by se dlouze psát
o devalvaci manželství, eutanazii, ničení životního prostředí
z důvodu růstu ekonomiky,… Ano, toho všeho jsme součástí a jen na
nás záleží, jestli budeme dále plout s davem, či proti proudu, abychom
shromažďovali ty poklady, které nám pomohou ke spasení!

Aplikace:

1/ Dokážu své schopnosti nezištně nabídnout pro druhé?

2/ Snažím se žít příkladným životem?

Tomáš

ženatý,
pracovník kvality, 53 let

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie