Úterý po 20. neděli v mezidobí

„Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám: Bohatý jen těžko vejde do nebeského království. Znovu vám říkám: Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Když to učedníci uslyšeli, velmi užasli a řekli: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohlédl a řekl jim: „U lidí je to nemožné, u Boha však je možné všechno.“ Nato mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními.“

Mt 19, 23-30

Zamyšlení:

Žijeme v konzumní společnosti, kde se lidé porovnávají podle toho, co vlastní, jak jsou oblečeni,… Vystavujeme na odiv svá „bohatsví“, abychom byli v očích svých sousedů úspěšnými lidmi a při tom nedokážeme nabídnout své srdce těm nejpotřebnějším. Naše „bohatství“ nás ukolébává a zapomínáme, že máme hořet pro Boha a jeho zákony. Asi dáváme špatný příklad, my křesťané, když ve světě vítězí zlo! Naše společnost je po materiální stránce nejbohatší, jak kdy v historii byla, přesto mnoho dětí nemá možnost se narodit. Jejich výchovu přepočítáváme na peníze a zapomínáme na to, že jsou Božím darem!!! Dalo by se dlouze psát o devalvaci manželství, eutanazii, ničení životního prostředí z důvodu růstu ekonomiky,… Ano, toho všeho jsme součástí a jen na nás záleží, jestli budeme dále plout s davem, či proti proudu, abychom shromažďovali ty poklady, které nám pomohou ke spasení!

Aplikace:

1/ Dokážu své schopnosti nezištně nabídnout pro druhé?

2/ Snažím se žít příkladným životem?

Tomáš

ženatý, pracovník kvality, 53 let

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie