UTOROK 15.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné Božie Slovo:
„Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň. Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe.“ 

Mt 11, 20-24

Zamyslenie:

Vždy keď počujem Ježišov výrok „beda, beda ti“, vnímam akoby patril aj mne samému. Bez ohľadu na to, komu bol pôvodne určený. Je to akoby váš priateľ zrazu vykríkol: „kde mám mobil, asi som niekde zabudol mobil..!“ Nenechá vás to ľahostajnými. V snahe zachrániť situáciu začnete hneď premýšľať, kde by asi mohol byť. A popritom rýchlo skontrolujete, či máte ten svoj pri sebe. Odľahne vám pri srdci keď zistíte, že ten váš mobil je tentokrát v poriadku.

V skutočnosti nie iba výrok „beda“, ale žiadne Božie Slovo nás nemôže nechať ľahostajnými v domnení, že bolo adresované iba niekomu inému. Ak nám zaznie v ušiach, oplatí sa zastaviť a „prezrieť si vrecká“ či je všetko v poriadku. Ak áno, tak je to vždy super, či nie? Zaiste to poznáme, voláme to duchovná sebareflexia.

Načo až taká opatrnosť? Dostali sme to najvzácnejšie čo vôbec existuje – večné spojenie s Bohom. Boh veľa investoval do toho, aby sme sa cítili v tomto úžasnom živote komfortne a „happy“, aby sme mali signál a tak nepretržité spojenie s Ním. Je dôležité, aby sme ho nestratili. Je to vec na ktorej záleží, a preto dnešné evanjelium nás pozýva k ostražitosti.

Aplikácia:

1/ Vieš kde máš teraz svoj mobil?

2/ Vieš kde máš teraz svoje myšlienky, city, túžby, svoje srdce?

Pavol

kňaz-misionár Verbista, 41 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie