Zamyslenia

UTOROK 15.TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné Božie Slovo:
„Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň. Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe.“ 

Mt 11, 20-24

Zamyslenie:

Vždy keď počujem Ježišov výrok
„beda, beda ti“, vnímam akoby patril aj mne samému. Bez ohľadu
na to, komu bol pôvodne určený. Je to akoby váš priateľ zrazu
vykríkol: „kde mám mobil, asi som niekde zabudol mobil..!“
Nenechá vás to ľahostajnými. V snahe zachrániť situáciu
začnete hneď premýšľať, kde by asi mohol byť. A popritom
rýchlo skontrolujete, či máte ten svoj pri sebe. Odľahne vám pri
srdci keď zistíte, že ten váš mobil je tentokrát v poriadku.

V skutočnosti nie iba výrok
„beda“, ale žiadne Božie Slovo nás nemôže nechať
ľahostajnými v domnení, že bolo adresované iba niekomu
inému. Ak nám zaznie v ušiach, oplatí sa zastaviť a
„prezrieť si vrecká“ či je všetko v poriadku. Ak áno, tak je
to vždy super, či nie? Zaiste to poznáme, voláme to duchovná
sebareflexia.

Načo až taká opatrnosť? Dostali sme
to najvzácnejšie čo vôbec existuje – večné spojenie s Bohom.
Boh veľa investoval do toho, aby sme sa cítili v tomto úžasnom
živote komfortne a „happy“, aby sme mali signál a tak
nepretržité spojenie s Ním. Je dôležité, aby sme ho
nestratili. Je to vec na ktorej záleží, a preto dnešné
evanjelium nás pozýva k ostražitosti.

Aplikácia:

1/ Vieš kde máš teraz svoj mobil?

2/ Vieš kde máš teraz svoje myšlienky, city, túžby, svoje srdce?

Pavol

kňaz-misionár Verbista, 41 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie