Zamyslenia

Utorok 4. týždňa v Cezročnom období

“Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.”
Mk 5, 21 – 24

Vychádzajme z evanjeliovej udalosti, v ktorej k Ježišovi prichádza …

… otec a prosí: Pane, dcéra mi zomiera, poď uzdrav ju. K Ježišovi prichádzali ľudia, aby prosili za svojich blízkych: tak prosí otec za svoju dcéru, rovnako aj matka; sestry za svojho brata Lazára, stotník za sluhu, Peter za svoju svokru …

          Prichádzajme aj my k Ježišovi
a prosme ho. Prosme za tých, o ktorých si myslíme, že to najviac
potrebujú. Prosme za tých, za ktorých sa nik nemodlí. Prosme za chorých na tele
i na duši; opustených, nemilovaných, nenarodených, týraných, za tých,
ktorí nepoznajú nehu a lásku; za tých, ktorí sú ochudobňovaní
o pochopenie, pohladenie. Len prosme, o čokoľvek, veď sám Ježiš nás
k tomu pozýva a vyzýva.

A možno
v čase prosenia aj na nás doliehajú hlasy: Už je všetko zbytočné, tu už nič nepomôže. A keď sa cítime
spochybnený vo svojich modlitbách, zneistený vo svojej dôvere v Ňom. Tak,
ako to hovoril Jairovi, hovorí aj ku nám: Neboj
sa, len ver!

Modlitba

Prihováraj sa mi, Ježišu, a posilňuj moju vieru v teba. Daj, aby som nestrácal(a) dôveru v teba a daj, aby som sa ti nebál(a) dôverovať, aj keď sa zdá, že je všetko stratené. Aj vtedy nech verím, keď sa ma zmocňuje opustenosť, dolieha na mňa smútok a úzkosť. Nech mi tvoje slová – neboj sa len ver – znejú vo chvíľach mojej bezradnosti. Pane, daj, aby som ti dôveroval(a) tak ako otec z evanjelia a aby asi aj ty šiel so mnou tak, ako si šiel s ním.

Aplikácia:

1/ Za koho chceš dnes zvlášť prosiť?

2/ Aká je tvoja dôvera k Ježišovi?

Andrea

vydatá, rodičovská
dovolenka, 3 deti

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie