Zamyslenia

Utorok 6. týždňa v Cezročnom období

„V tom čase si učeníci zabudli vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb.
A on ich varoval: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“
Oni si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba.
Keď to spozoroval, povedal im: „Prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nepočujete?
A nepamätáte sa už, koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“
Odpovedali mu: „Dvanásť.“
„A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom?“
Odpovedali mu: „Sedem.“
A povedal im: „Ešte nechápete?“
Mk 8, 14-21

Zamyslenie:
My ľudia máme naše myslenie silno späté s pozemskými vecami a preto …

… sa nám často stáva, že si neuvedomujeme silu Kristovej prítomnosti a jeho neuveriteľnú moc. Nerozumieme, čo všetko je pre nás Ježiš schopný spraviť, nerozumieme nekonečnosti jeho lásky a milosti. Kvôli tomu sme často tak veľmi zameraní na naše ľudské omyly a každodenné nešťastia, ktoré nás postihujú, že strácame Pána z dohľadu. Uzavrieme sa v schránke úzkostí, pochybovania a obáv z toho, čo s danou situáciou budeme robiť. Myslíme si, že na ten problém sme sami a nikto nám nepomôže. Neuvedomujeme si však, že On je neustále s nami, aj vtedy, keď padáme, či sa trápime. Miluje nás aj vtedy, keď máme pocit, že si lásku nezaslúžime. Stojí pri nás aj vtedy, keď sa topíme v mori strachu a podáva nám ruku.  Vyslobodzuje nás z trápenia a lieči naše srdce láskou. Ukazuje nám, že pre nás toho môže spraviť oveľa viac, ako si myslíme. Ukazuje nám, že sa nemusíme strachovať, ako zvládneme danú situáciu, pretože na problémy v našom živote nikdy nie sme sami. S Kristom sa ničoho nemusíme báť, pretože jeho láska je nekonečná a preto má pre nás pripravené niečo omnoho väčšie a silnejšie ako akákoľvek starosť.

Aplikácia:

1/ Nestrácam Ježiša z dohľadu, keď v mojom živote prídu pády?

2/ Dokážem odovzdať svoje starosti a strach do jeho rúk a verím jeho cestám, ktorými ma v živote vedie?

Melissa

slobodná, študentka gymnázia, 18 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie