Utorok po 3. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Zástup sa pýtal Ježiša: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“
Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“
Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“
Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“
Jn 6, 30-35

Zamyslenie:

V dnešnom čítaní som už pri prvom prelistovaní našiel množstvo vecí, ktoré ma oslovili a stoja za povšimnutie. Dúfam, že ste ich tam našli tiež 😉

Je tam veľmi veľká paralela s našimi životmi. Títo ľudia, ktorí stoja pri Kristovi a žiadajú ho o znamenie, sú tí istí ľudia, ktorí s ním boli pri zázraku rozmnoženia chleba. Počúvali ho, videli ho, jedli chlieb, ktorý rozmnožil. Často je to tak aj v našich životoch. Sme s Ježišom, počúvame jeho slovo denne a aj tak sa môžeme prichytiť pri tom, ako sa ho stále pýtame na nejaké znamenie, či je toto správna cesta a nech nám to nejak dokáže alebo nech nás navedie na tú dobrú cestu. A my čakáme, čo spraví. Mám pocit, a je mi z toho trochu smutno, že Ježiš (sám osobne), by nás niekedy mohol aj ťahať za ruku .. a aj tak by sme sa ho pýtali, či je to správne :).

Ale na počudovanie, Ježiš sa ich nespýta, či si robia srandu, ale ide na hlbinu. Cez túto nenápadnú otázku, ktorú mu ľudia dali, či „nemá na viac“ ako kedysi Mojžiš, im ponúka pohľad na Nebeského Otca a ľud si to zrazu uvedomuje. Nie Mojžiš bol ten, kto sa o všetko bezproblémovo postaral, ale Boh.

Prial by som si, aby sme pri každej situácii, ktorú zažívame dokázali vidieť toho starostlivého Boha, ktorý sa nepotrebuje predvádzať, ale čaká na to, kedy si ho všimneme a ostaneme v úžase z toho, aké veci v našich životoch koná a ani sa nad nimi nezamýšľame. Chcel by som vo svojom živote poznávať Boha, Otca, vo všetkých tých nenápadných chvíľach, ktoré si pre mňa pripravil.

Medzi udalosťou rozmnoženia chleba a tým, kedy si ľudia pýtali od Ježiša zázrak, prešiel jeden deň. Nenechajme si touto našou nedôverou utiecť ani jeden deň a nájdime Boha už dnes!

Aplikácia:

1/ Objím dnes niekoho blízkeho a povedz mu, že ho Boh miluje takého, aký je a vždy ho bude ľúbiť.

2/ Skús dnes nájsť toho úžasného Boha aspoň v jednej maličkosti; vo veci, ktorú robíš pravidelne a rada/rád, a pri ktorej si si nikdy neuvedomil/a, že keď ju vytváral, tak myslel aj na to, že ťa tým poteší.

Adam

slobodný, študent, 23 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie