Utorok po 5. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pokoj Vám zanechávam, svoj pokoj Vám dávam. Ale ja Vám nedávam, ako svet dáva.
Nech sa Vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som Vám povedal: Odchádzam – a prídem k Vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.
Už s Vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec.
Jn 14,27-31a

Zamyslenie:

Šalom. Pokoj, mier.

Zdanlivo bežný hebrejský pozdrav Ježiš používa v dnešnom evanjeliu veľmi nezvyčajným spôsobom. Samotné slovo totiž vyjadruje omnoho viac ako len neprítomnosť vojny – je zároveň pozvaním k dokonalosti, plnosti všetkého dobra, celistvosti.

Podľa Svätého Písma zažíval človek šalom pri svojom stvorení predtým, ako upadol do hriechu. Okrem iného v sebe totiž skrýva tento hebrejský výraz harmóniu medzi Bohom a ľuďmi, medzi prírodou, medzi človečenstvom navzájom, a taktiež hlboký mier v srdci každého z nás. Je to radosť plná vďaky z uzdravenia, z odpustenia, zo záchrany. Boh sám je šalom.

Ježiš nám aj v dnešnej dobe prináša pravú plnosť a celistvosť. Spása, ktorú nám ponúka, však nie je v prvom rade to, čo nás čaká na konci života, ale to, čo napĺňa zmyslom môj život dnes a možno aj zajtra. Kristus teda v preklade učeníkom hovorí: „Prinášam Vám po čom Vaše srdce túži, už nemusíte hľadať nič iného.“

Takže ak Vám niekto alebo Vy niekomu zo srdca poprajete šalom, je to najväčšie a najlepšie prianie, aké je vôbec možné ľudskou rečou vysloviť. Dar spásy.

Aplikácia:

1/ Po čom túži Tvoje srdce? Čo dnes dáva Tvojmu životu zmysel?

2/ Čo si myslíš, že Ti Ježiš túži dať dnes, konkrétne v Tvojej situácií?

Margaréta, vydatá, lekárka, 28 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie