Zamyslenia

Utorok po 5. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pokoj Vám zanechávam, svoj pokoj Vám dávam. Ale ja Vám nedávam, ako svet dáva.
Nech sa Vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som Vám povedal: Odchádzam – a prídem k Vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.
Už s Vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec.
Jn 14,27-31a

Zamyslenie:

Šalom. Pokoj, mier.

Zdanlivo bežný
hebrejský pozdrav Ježiš používa v dnešnom evanjeliu veľmi nezvyčajným
spôsobom. Samotné slovo totiž vyjadruje omnoho viac ako len neprítomnosť vojny
– je zároveň pozvaním k dokonalosti, plnosti všetkého dobra, celistvosti.

Podľa Svätého Písma
zažíval človek šalom pri svojom
stvorení predtým, ako upadol do hriechu. Okrem iného v sebe totiž skrýva
tento hebrejský výraz harmóniu medzi Bohom a ľuďmi, medzi prírodou, medzi
človečenstvom navzájom, a taktiež hlboký mier v srdci každého z nás.
Je to radosť plná vďaky z uzdravenia, z odpustenia, zo záchrany. Boh
sám je šalom.

Ježiš nám aj
v dnešnej dobe prináša pravú plnosť a celistvosť. Spása, ktorú nám ponúka,
však nie je v prvom rade to, čo nás čaká na konci života, ale to, čo
napĺňa zmyslom môj život dnes a možno aj zajtra. Kristus teda
v preklade učeníkom hovorí: „Prinášam Vám po čom Vaše srdce túži, už
nemusíte hľadať nič iného.“

Takže ak Vám niekto
alebo Vy niekomu zo srdca poprajete šalom,
je to najväčšie a najlepšie prianie, aké je vôbec možné ľudskou rečou vysloviť.
Dar spásy.

Aplikácia:

1/ Po čom túži Tvoje srdce? Čo dnes dáva Tvojmu životu zmysel?

2/ Čo si myslíš, že Ti Ježiš túži dať dnes, konkrétne v Tvojej situácií?

Margaréta,
vydatá, lekárka, 28 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie