Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

„Ježiš sa rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“ Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“

Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.““ Jn 1, 43-51

Zamyslenie:

Dnes nám Filip dáva dôležitú a zaujímavú lekciu. Žiada Natanaela,
aby šiel spolu s ním v ústrety Ježišovii. Prečo? – pretože rovnako ako všetci
skutoční priatelia sa chce deliť o poklad, ktorý objavil: „Našli
sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša,
Jozefovho syna z Nazareta.
“ (Jn 1,45).

Je netrpezlivý, ale to len preto, lebo chce zdieľať s inými poznanie
Ježiša, v ktorom našiel svoj poklad. Chce, aby aj iní objavili a prijali
poklad, ktorý prichádza pre všetkých, ktorí poznajú Ježiša Krista. Nikto nie je
schopný naplniť srdce človeka šťastím a pokojom tak, ako to je, keď v našom
vnútri prebýva Ježiš.

Keď skutočne vo svojom živote zakúsime Jeho lásku, Jeho pokoj a Jeho
požehnanie, musíme mať i túžbu skutočne sa podeliť. Toto nutkanie podeliť
sa o to, čo máme s ostatnými, o poznanie Ježiša, je základom povolania za apoštola.
V určitom okamihu nášho života nás Ježiš vyzýva, aby sme rozhodli siete okolo
seba a volá nás, aby sme sa stali rybármi ľudí – aby sme tým, čo majú
duchovný hlad priniesli skutočný pokrm, ktorý ich nasýti. – „Iba Ježiš
Kristus pre nás znamená všetko (…). Šťastný človek, ktorý na neho čaká!
“ (Svätý
Ambróz)

Nemôžeme dať, čo nemáme. Takže predtým, ako o Ňom povieme iným, my
sami ho musíme stretnúť a spoznať. Až keď ho už budeme skutočne dobre
poznať, až keď naplno vstúpi do nášho života a my budeme nasmerovaní na
neho, až vtedy nastáva čas, aby sme sa o Neho delili. Podobne, ako Filip z dnešného
Evanjelia.

Čo to pre nás znamená? No predsa poznať Ježiša ako Pána nášho života! Poznať ho ako priateľa! Rozprávať sa s Ním a prijať ho tak úplne, aby sme mohli povedať „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ (Jn 1,49).

Prijímať ho v Eucharistii. Zdieľať s ním svoju vďačnosť a túžby v každodennej modlitbe. V pokore a tichosti, no vo veľkej vďačnosti, prijať Jeho odpustenie. To všetko nám pomôže, aby sme Ho poznali dosť dobre na to, aby sme o ňom mohli hovoriť s ostatnými tak, aby ho i oni chceli objaviť a prijať do svojho života.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie