Zamyslenia

Veľký Piatok

Dnešné Božie Slovo:
„Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev. Ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali: „Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude!“ Aby sa splnilo Písmo: „Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós.“ A vojaci to tak urobili.
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“
Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.
Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“
Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.“
Jn 18, 1 – 19, 42

Zamyslenie:

Každý, kto číta toto zamyslenie, si je
vedomí, že v našom živote existuje zoznam dobrých skutkov a chvíľ, kedy
sme do tohto sveta priniesli trošku lásky, pokoja, odpustenia, pochopenia,
milosrdenstva. Inými slovami: keď sme tento svet robili krajším a lepším; keď
sme si plnili poslanie, ktoré nám zveril Pán; keď sme si niekoho všimli,
vypočuli, povzbudili, potešili, na niekoho sa usmiali; keď sme niekoho spravili
povšimnutiahodným a inému spravili tento život znesiteľnejším; keď sme boli
Kristovými predĺženými rukami v tomto svete… Tento zoznam sa biblicky
volá budovanie Božieho kráľovstva. A za ten nám Boh dokonca prisľúbil aj
svoju odmenu.

Dobre vieme, že za porušenie zákona
je sankcia – trest. To isté platí za porušenie Božieho zákona a poriadku,
ktorý Boh – ako tvorca nás i sveta – ako zvrchovaný Pán dal, pre naše
dobro i dobro našich bratov a sestier. My, čo sme sa tu zišli, sme si
vedomí, že súčasťou nášho života je ešte iný zoznam. Je to zoznam našich
slabostí a hriechov. Zoznam všetkého, čo sme spraviť nemali a urobili
sme, alebo urobiť sme mali a neurobili sme. Je to zoznam všetkých dlžôb,
ktoré máme voči Bohu, blížnym i sebe samým… Tento zoznam sa biblicky
nazýva Dlžobný úpis. Dnešný deň Kristus Pán zozbieral všetky naše dlžobné úpisy
zozbieral a vyplatil ich do posledného centa… Vďaka Ježišovej obete,
ktorú si dnešný deň pripomíname, náš dlžobný úpis je definitívne vyplatený.

V rieke sa topil jeden muž.
Ľudia stáli zaskočení na brehu rieky, iní po ňom pokrikovali a dávali dobre
mienené rady, čo má robiť. Len jeden muž bol natoľko duchaprítomný
a disponovaný, že skočil do rieky po topiaceho sa. Keď ho vytiahol na breh
a poskytli mužovi prvú pomoc, tento cítil potrebu poďakovať sa svojmu
záchrancovi. „Neďakuj mi,“ odpovedá záchranca. „Ale nech tvoj život od tejto
chvíle je jedným veľkým vyjadrením vďačnosti za záchranu života…“

Aplikácia:

1/ Je Tvoj život vyjadrením vďačnosti voči Spasiteľovmu dielu?

2/ Uvedomuješ si potrebu byť zachránený?

Igor

kňaz, 39 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie