Zamyslenia

ZAMYLENIE NA SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

Dnes slávime sviatok svätých apoštolov Filipa a Jakuba. Evanjelium sa zmieňuje o rozhovoroch, ktoré Ježiš mal iba so svojimi učeníkmi, aby im vysvetlil svoje poslanie na zemi.

Evanjeliový:

Ježiš povedal Tomášovi: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. MA urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“ (Jn 14,6-14)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok svätých apoštolov Filipa a Jakuba. Evanjelium sa zmieňuje o rozhovoroch, ktoré Ježiš mal iba so svojimi učeníkmi, aby im vysvetlil svoje poslanie na zemi. Bolo to potrebné z toho dôvodu, že apoštoli boli veľmi ovplyvnení predstavami svojich židovských súčasníkov o Mesiášovi: očakávali svetského a politického osloboditeľa, pričom Ježiš nespĺňal ani jednu z týchto predstáv.

Na začiatku dnešného evanjeliového textu počúvame Ježišove slová, ktoré sú odpoveďou na Tomášovu otázku: „Ja som cesta, pravda a život… Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca..“ Tieto výroky sú podnetom pre Filipovu žiadosť: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježišova odpoveď je v podstate pokarhaním, keď hovorí Filipovi: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?!“ Apoštoli celkom nechápali jednotu medzi nebeským Otcom a Ježišom; nedokázali si úplne uvedomiť, že Ježiš je Boh a človek v jednej osobe. Ježiš však neostáva iba tvrdení o svojej rovnosti s Otcom, ale tiež upozorňuje apoštolov, že majú pokračovať v konaní spásnych skutkov, aké on koná. Dáva im moc robiť zázraky, sľubuje, že urobí všetko, o čo budú prosiť v jeho mene.

My si potrebujeme uvedomiť, že slová, ktoré Ježiš hovorí svojim apoštolom, sú určené aj pre nás. Svätý Josemaria Escrivá komentuje dnešné evanjelium nasledovne: „‚Ja som cesta, pravda a život.‘ Týmito jasnými slovami nám Pán ukazuje, ktorý chodník vedie k večnej blaženosti… Ukazuje ho každému mužovi a žene, ale zvlášť tým, ktorí mu tak ako vy a ja povedali, že sa vážne rozhodli uskutočňovať svoje kresťanské povolanie.“

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „Kristus ako osoba je cestou, preto hovorí: Ja som cesta. To sa dá veľmi dobre vysvetliť, lebo prostredníctvom neho prichádzame k Otcovi.“ (Sv. Tomáš Akvinský)
  • „Filip, učíš nás, aby sme dovolili Ježišovi zvíťaziť nad nami, aby sme tak boli s ním a tiež pozývali iných mať účasť na tomto nenahraditeľnom spoločenstve; a vidiac, nájduc Boha, sme našli pravý život.“ (Benedikt XVI.)
  • „Boh ‚chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu‘ (1 Tim 2, 4), čiže Ježiša Krista. Je teda potrebné, aby bol Ježiš Kristus ohlasovaný všetkým národom a všetkým ľuďom, aby sa tak Zjavenie dostalo až na kraj sveta.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi 74)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie