Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evanjelium:

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: “Chceš-li, můžeš mě očistit.” Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: “Chci, buď čistý!” A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: “Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.” On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže (Ježíš) už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili lidé odevšad. (Mk 1,40-45)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes v prvním čtení čteme: “Jak říká Duch Svatý: `Až uslyšíte dnes jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce, jako kdysi (na místě) vzpoury, jako v den pokušení na poušti ” (Žid 3,7-8). A neustále si to opakujeme v odpovědi na žalm. V tomto stručném citátu se objevují dva body: touha a varování. Na obojí bychom neměli nikdy zapomínat. Během každodenní modlitby toužíme a doufáme, že uslyšíme hlas našeho Pána. Možná však častěji než jindy ji zaplňujeme vlastními slovy, aniž bychom měli čas naslouchat tomu, co nám Pán možná chce říci. Dbejme proto o své vnitřní ticho, které – tím, že se vyhneme rozptýlení a soustředíme svou pozornost – otevírá prostor pro přijetí myšlenek a vnuknutí, kterými chce náš Pán zcela jistě otevřít naše srdce. Nikdy nesmíme zapomínat na riziko, že setrvávání v našich starých hříších může naše srdce zatvrdit. Životní nástrahy nás občas mohou – i když si to neuvědomujeme – učinit ještě více nedůvěřivými, necitlivými, sklíčenými, opuštěnými…! Musíme prosit našeho Pána, aby nás přiměl více si uvědomovat toto riziko. Naše modlitba nám nabízí příležitost podívat se klidně na vlastní život a na všechny okolnosti, které ho obklopují. Musíme rozjímat nad různými událostmi ve světle evangelia, abychom objevili, kde potřebujeme autentickou změnu. Kéž bychom mohli doufat ve své obrácení se stejnou mírou víry a důvěry, jakou projevil malomocný Ježíšovi! “Prosil ho a řekl: ‘Chceš-li, můžeš mě očistit'” (Mk 1,40). On je jediný, kdo může učinit možným to, co je pro nás jednoduše nemožné. Nechme tedy Boha, aby na nás působil skrze svou milost, aby se naše srdce očistilo a každým dnem se stále více podobalo Ježíšovu srdci. S důvěrou nám říká: “Chci, buď čistý!” (Mk 1,41).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie