Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Marka:

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: “Chceš-li, můžeš mě očistit.” Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: “Chci, buď čistý!” A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: “Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.” On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže (Ježíš) už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili lidé odevšad. Mk 1,40-45

Podcast:

Zamyšlení:

Během své každodenní modlitby toužíme a doufáme, že uslyšíme hlas našeho Pána. Ale možná častěji svou modlitbu naplňujeme vlastními slovy, aniž bychom dali prostor tomu, co by nám dobrý Bůh mohl chtít sdělit. Postarejme se proto o své vnitřní ticho, které – vyhýbáním se rozptylování a soustředěním pozornosti – otevírá prostor pro přijímání inspirací, kterými chce Náš Pán zcela jistě oplodnit naše srdce. Riziko, na které nesmíme nikdy zapomenout je, že přebývání v hříchu, často zatvrzelé a dlouhodobé, může zatvrdit a umlčet naše srdce. Běh života nás občas může změnit – i když si to neuvědomujeme – na více pochybovačné, necitlivé nebo sklíčené. Musíme prosit našeho Pána, aby nás učinil svědomitějšími vůči tomu, co se děje uvnitř nás a být pozorní na hříchy, které máme tendenci omlouvat a tím jim dávat prostor k životu v našem srdci. Kam ale hříchy nepatří a je třeba je vykořenit včas. A pravidelně. Naše modlitba nám nabízí příležitost podívat se pokojně na náš vlastní život a na všechny okolnosti, které ho obklopují. Musíme rozjímat nad různými událostmi ve světle evangelia, abychom objevili, kde potřebujeme tu naši a právě naši změnu. Nemusí to být zrovna revoluce, i když pokud se snažíme zbavit nějakého hříšného návyku, který už patří k našemu životu jaksi rutinně, budou se v tom boji o svatost skutečně dít velké věci! Kéž bychom se nebáli přijít k Ježíši se stejnou mírou víry a sebezpytování, jak to projevil malomocný, když Ježíši říká: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ (Mk 1,40). On jediný může to, co je pro nás prostě nemožné. Dovolte Bohu, aby na nás skrze svou milost působil a aby tak naše srdce mohla být očištěna. Pán nám pak důvěrně řekne: „Chci, buď čistý!“ (Mk 1,41).

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie