Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. LEDNA 2021

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. LEDNA 2021

Evangelium:

Slova svatého evangelia podle Marka.

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: “Chceš-li, můžeš mě očistit.” Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: “Chci, buď čistý!” A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: “Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.” On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže (Ježíš) už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili lidé odevšad. Mk 1,40-45

Zamýšlení:

Dnes v prvním čtení čteme: «Jak říká Duch svatý: `Až uslyšíte dnes jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce » (Heb 3,7-8). A opakujeme to též v odpovědi dnešního žalmu. V tomto krátkém citátu jsou obsaženy hned dva důležité body: touha a varování. Na žádný z nich by se nikdy nemělo zapomínat. Během naší každodenní modlitby toužíme a doufáme, že uslyšíme hlas našeho Pána. Ale možná častěji ten čas vyplňujeme svými vlastními slovy, aniž bychom poskytli čas naslouchat tomu, co nám může chtít říci dobrý Bůh. Postarejme se proto o své vnitřní ticho, které – vyhýbáním se rozptylování a soustředěním naší pozornosti – otevírá prostor pro přijímání inspirací, kterými náš Pán bezpochyby chce zúrodnit naše srdce. Riziko, na které nikdy nesmíme zapomenout, je riziko, že přebývání v hříchu může zatvrdit naše srdce. Životní zkoušky – i když si to neuvědomujeme – z nás někdy mohou udělat lidi pochybovačné, bezcitné, sklíčené, opuštěné…! Modlitba nám nabízí příležitost pohlédnout klidně na svůj vlastní život a na všechny okolnosti, které jej provázejí. Musíme rozjímat nad různými událostmi ve světle evangelia, abychom zjistili, kde potřebujeme svou vlastní, velkou či menší, ale přeci jen zásadní změnu. Kdybychom jen mohli doufat v proměnění našeho srdce se stejnou vírou, jakou měl malomocný, když se ptal Ježíše: «K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: ´Chceš-li, můžeš mě očistit.´» (Mk 1,40). Je jediný, kdo může učinit i to, co je v našich očích prostě nemožné. Kéž Bůh svou milostí promění, očistí naše srdce a vlije nám pokoru s touhou mu být stále více věrným obrazem. S důvěrou nám dnes říká „Chci, buď čistý!“.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme
v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme
v tebe.

Bože, nekonečná
dobroto, milujeme tě celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako
Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého Syna,
abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti
Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás
svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď
všechny k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli a
Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a Anno,
vyprošujte nám služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene a
Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a
Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe,
blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti
Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a Duchem
milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo
v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie