Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš řekl svým apoštolům: „Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.’ Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Neshánějte si do opasku ani zlaté, ani stříbrné, ani měděné peníze, neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani opánky ani hůl, protože dělník má právo na svou obživu. V každém městě nebo v každé vesnici, kam vejdete, se vyptejte, kdo si to v nich zaslouží, a tam zůstaňte, dokud se nevydáte na další cestu. Když vstoupíte do domu, pozdravte ho (přáním pokoje)! A když si to ten dům zaslouží, ať na něm spočine váš pokoj; když si to nezaslouží, ať se váš pokoj vrátí k vám. A když vás někdo nepřijme a nebude na vaše slova dbát, při odchodu z toho domu nebo města si vytřeste prach ze svých nohou. Amen, pravím vám: V den soudu bude lehčeji zemi sodomské a gomorské než takovému městu.“ (Mt 10,7-15)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes nás evangelium vyzývá k evangelizaci, říká: “Hlásejte” (Mt 10,7). Toto hlásání je Ježíšovou dobrou zprávou, snaží se nám říci o Božím království, o tom, že on je náš Spasitel, kterého Otec poslal na svět, a proto je jediný, kdo nás může obnovit zevnitř a změnit svět, v němž žijeme. Ježíš hlásal, že “nebeské království se přiblížilo” (Mt 10,7). Byl zvěstovatelem Božího království, které je přítomno mezi muži a ženami do té míry, že dobro bude postupovat vpřed a zlo ustupovat. Ježíš chce spásu celého člověka, na těle i na duchu, ba co víc, hádankou, která se týká lidstva a kterou je smrt, Ježíš navrhuje vzkříšení. Když je někdo mrtvý pro hřích a znovu získá milost, dostává nový život. To je velké tajemství, které začínáme prožívat od svého křtu; křesťané jsou povoláni ke vzkříšení! Zde je ukázka toho, jak papež František usiluje o dobro člověka: “Tato kultura konzumu nás také učinila necitlivými vůči plýtvání a vyhazování přebytečných potravin. Bývaly doby, kdy naši prarodiče velmi dbali na to, aby nevyhazovali žádné zbytky jídla. Kdykoli se jídlo vyhodí, je to, jako by bylo ukradeno ze stolu chudých, hladových!”. Ježíš nám říká, abychom byli vždy nositeli pokoje. Když kněz přináší svaté přijímání nemocnému, říká: “Pokoj tomuto domu a všem, kdo v něm přebývají! “. A Kristův pokoj tam zůstává, pokud jsou tam lidé, kteří jsou ho hodni. K přijímání darů Božího království je třeba dobré vnitřní vůle. Na druhou stranu se také setkáváme s tím, že se mnozí lidé vymlouvají, proč nepřijímají evangelium. Máme velký úkol mezi lidmi a nemůžeme po uvěření evangelium nehlásat, protože ho žijeme a chceme, aby ho žili i ostatní.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie