Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 15. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 15. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Matouše

Ježíš se ujal slova a řekl: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ (Mt 11, 28-30)

Zamyšlení:

Dnes vidíme svět, který se rozhodl obrátit zády k Bohu. Naše útočiště před světem nepřátelským vůči křesťanství a křesťanům spočívá v naslouchání Ježíši (který je tím, kdo k nám mluví v liturgii nebo během našeho soukromého čtení Božího Slova) a přináší útěchu, radost a naději uprostřed každodenních bojů: pojďte ke mně všichni, kdo nesete těžká břemena (…), a najdete odpočinek, říká Pán. Tato slova obsahují příslib úlevy, útěchy, která pramení v Boží lásce. Přinášejí radost, protože dávají srdci pocítit jistotu pravého příslibu. Doufáme, že když kráčíme světem, který se bouří proti Bohu a nám samotným, přesto velmi dobře víme, že ne všechno končí a že mnoho ne vždy veselých konců se změnilo v počátky mnohem lepších věcí, protože přesně to nám ukazuje příběh Ježíšova života, utrpení a vzkříšení. Naším cílem, východiskem k lásce k Bohu, je být trvale s Kristem, lapeni „jhem“ zákona, který není založen na omezené životnosti lidských motivací, ale na věčném spásném příslibu Boha k člověku. V tomto smyslu nám Benedikt XVI. v jedné ze svých katechezí říká: „Bůh má plán s námi a pro nás, a tento musí být naplněn v tom čím jsme a k čemu jsme povoláni. Nebe je založeno na bezpodmínečném plnění Boží vůle nebo jinými slovy tam, kde je finalizováno, naplněno Boží slovo, je nebe. Sám Ježíš je nebe v nejhlubším a nejplnějším smyslu slova, v Něm a skrze Něho je zcela naplněna Boží vůle. Naše vůle nás žene pryč od Boha a činí nás pouhou „zemí“. Ale přes náš útěk nás k Bohu přitahuje a pak ve společenství s Ním se učíme Boží vůli. “ Amen!

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie