Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 16. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 16. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Jana

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho v hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo. Řekli jí: „Ženo, proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a viděla za sebou stát Ježíše, ale nevěděla, že je to on. Ježíš jí řekl: „Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?“ Ona myslela, že je to zahradník, a proto mu řekla: „Pane, jestliže tys ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho přenesu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“ Ona se k němu obrátila a zvolala hebrejsky: „Rabbuni!“ – to znamená „Mistře“. Ježíš jí řekl: „Nezadržuj mě! Neboť ještě jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a oznam jim: ‘Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu.’“ Marie Magdalská tedy šla a zvěstovala učedníkům: „Viděla jsem Pána!“ – a toto že jí řekl. (Jn 20,1-2.11-18)

Zamyšlení:

Dnes slavíme s radostí svátek sv. Máří Magdalény. S radostí a užitkem pro naši víru, protože její cesta může být velmi dobře i naše. Magdaléna přišla z daleka a šla velmi daleko … Ve skutečnosti, na úsvitu vzkříšení, Marie hledala Ježíše a našla Ho vzkříšeného. Toho rána ji Ježíš Kristus zjevil nejdůležitější skutečnost naší víry: že byla také Boží dcerou, když říká, že vystupuje k svému Otci, k svému a vašemu Bohu! V tom, co o životě Marie z Magdaly víme, objevujeme některé důležité aspekty naší víry. V první řadě musíme obdivovat její odvahu. Ačkoli je to dar od Boha, víra přeci jen vyžaduje od věřícího statečnost. Obecně máme sklon věřit tomu, co vidíme, co lze chytit rukou. Bůh je však v podstatě neviditelný a víra „představuje riskantní podnik přijetí toho, co zjevně nelze považovat za skutečně skutečné a základní. Zahrnuje výskok z hmatatelného světa do neznáma,” (Benedikt XVI.). Na druhé straně „skoku víry“ je dosaženo tím, co Bible nazývá obrácením: je schopen pouze ten, kdo se mění. Nebyl to první Mariin krok? Neměl by to být také opakovaný krok v našich životech? Při obrácení Magdalény bylo mnoho lásky: nešetřila drahými parfémy pro svou Lásku. Láska! Zde je další „prostředek“ víry, protože ani neslyšíme, ani nevidíme, ani nevěříme, když nemilujeme. Za úsvitu Maria Magdaléna jde riskovat ke hrobu pro svou Lásku a tam své Lásce naslouchá (stačí, když řekne „Marie“ a hned svou Lásku poznává). Takový krok víry musí udělat každý z nás. Jít, být odvážní, naslouchat a neustále toužit po skutečném obrácení srdce.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie