Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. ADVENTNÍHO TÝDNE

Slova svatého evangelia podle Matouše

Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on. Od časů Jana Křitele až po tuto chvíli nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují. Neboť všichni Proroci i Zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout: on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš! (Mt 11,11-15)

Zamyšlení:

Dnešní evangelium hovoří o Janu Křtiteli, Mesiášově předchůdci, o tom, který přišel připravovat cesty Páně. Zůstane s námi až do šestnáctého dne, kdy skončí první část adventu. Jan je rozhodný muž, který si velmi dobře uvědomuje hodnotu věcí a je si vědom skutečnosti, že je třeba se zlepšit v boji o svatost. Proto Ježíš říká: „Od časů Jana Křitele až po tuto chvíli nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují.“ (Mt 11,12). „Násilníci“ jsou ti, kteří páchají násilí vůči sobě samým, a to prostřednictvím sebezáporu, prostřednictvím odříkání, umrtvování: Bojuji já s přesvědčením, že mě Pán miluje? Obětuji se, abych se „umenšil“? Vyvíjím úsilí, abych si byl opravdu vědom skutečnosti, že jsem synem svého Otce, a podle toho žiji? Svatá Terezie z Lisieux odkazuje na tato Ježíšova slova, která říkají něco, co nám může pomoci v našem osobním a důvěrném rozhovoru se Synem člověka: „Jsi to ty, ó chudobo!, má první oběti, budu s tebou, dokud nezemřu! Vím, že sportovec, jakmile je na stadionu, se zbaví všeho, aby mohl běžet lehčeji. Vy, světští lidé, si můžete vychutnávat soucit a úzkost, které přicházejí z marnosti vašich hořkých plodů; já, radostná, dosáhnu vítězného triumfu chudobou“. A tak proč si stěžuji, jakmile cítím, že mi chybí něco, co já považuji za nutné? Přejme si, abychom ve všech situacích našeho života viděli věci tak jasně jako sv. Terezie! Ježíš nám dnes tajuplným způsobem říká: „Jan je ten Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš!“ Co tím myslí? Chce nám objasnit, že Jan byl Jeho skutečným předchůdcem, který vykonával stejnou misi jako Eliáš, podle víry, kterou lidé v té době měli. Věřili, že se prorok Eliáš znovu vrátí, než přijde Mesiáš.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.

Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě
celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa,
učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom
oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny
k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte
šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám
služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte
hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci,
přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a
Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte
nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a Duchem milosti, ať
ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích
všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie