Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 28. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 28. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Lukáše:

Pán řekl (znalcům Zákona): „Běda vám! Stavíte náhrobky prorokům, a vaši předkové je zabíjeli. Tím tedy sami dosvědčujete a schvalujete činy svých předků, neboť oni je zabíjeli, a vy jim stavíte (náhrobky). Proto také Boží moudrost řekla: Pošlu k nim proroky a apoštoly. Z nich některé budou zabíjet a pronásledovat, takže na tomto pokolení bude pomstěna krev všech proroků, prolévaná od založení světa, od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který byl zabit mezi oltářem a svatyní. Ano, říkám vám: Toto pokolení stihne (pomsta). Běda vám, znalci Zákona! Odstranili jste klíč k poznání. Sami jste (k němu) nedošli, a těm, kdo k němu chtěli dojít, jste v tom bránili.“ Když odtamtud odcházel, učitelé Zákona a farizeové začali na něho zle dorážet a zahrnovat ho spoustou otázek. Přitom na něj číhali, aby ho mohli chytit za slovo. (Lk 11,47-54)

Podcast:

Zamyšlení

Dnes můžeme přemýšlet o významu, přijetí a zacházení s proroky: “Pošlu k nim proroky a apoštoly. Z nich některé budou zabíjet a pronásledovat.” (Lk 11,49). Byly to osoby různého společenského či náboženského postavení, které přijaly Boží poselství a byly jím prodchnuty; vedeny Duchem svatým je sdělovaly prostřednictvím znamení a slovy srozumitelnými své době. Bylo to poselství, které bylo téměř vždy obtížně přijatelné. Charakteristickým rysem proroctví je jeho nepohodlnost. Pro příjemce je to dar spíše zatěžující, protože v hloubi duše bolí, a zároveň je dost podivný pro okolí, které tuto svou emoci dnes díky informačním technologiím může  rozšířit s negativními poznámkami prakticky po celém světě. Prorokovi současníci jej odsoudí k mlčení, a pomlouvají ho, diskreditují a tak dále, dokud nezemře. Teprve až ten okamžik konečně nastane, je čas postavit mu pomník a vzdát mu hold, protože už nebude nikomu na obtíž. V současnosti máme také několik proroků, kteří se těší skvělé pověsti. Matka Tereza, Jan XXIII., Mons. Romero… Pamatujeme si, co za svého života sdělovali a co od nás očekávali, plníme to, co nám ukázali? Naše generace bude muset skládat účty za ozónovou vrstvu, kterou se nám podařilo zničit, za plýtvání vodními zdroji, ale také za to, že jsme zapomněli na to, co nám řekli naši proroci. Stále existují osoby, které si nárokují “právo na jediný správný názor” a které se – v nejlepším případě – chtějí dělit pouze se svými stoupenci a fanoušky, kteří jim umožňují, aby se ve svých úspěších a slávě cítíli skvěle. Jsou to lidé, kteří mezi sebe nepustí ty, kdo se snaží vstoupit na pole poznání, aby se nedozvěděli tolik jako oni sami a nepředstoupili před ně. K tomu Ježíš říká: “Běda vám, znalci Zákona! Odstranili jste klíč k poznání. Sami jste (k němu) nedošli, a těm, kdo k němu chtěli dojít, jste v tom bránili.” (Lk 11,52). Stejně jako v Ježíšových dobách i dnes je mnoho těch, kdo analyzují věty a studují texty, aby zdiskreditovali toho, kdo by jim mohl být svými slovy nepohodlný: děláme totéž i my? “Není nic nebezpečnějšího než posuzovat Boží věci lidskými řečmi” (sv. Jan Chrysostom).

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie