Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 32. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 32. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Lukáše:

Když se farizeové zeptali Ježíše, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Boží království nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci: `Hle, tady je!’ nebo `tam je!’ Neboť Boží království je mezi vámi.“ Učedníkům pak řekl: „Přijdou dny, kdy byste rádi viděli aspoň jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte ho. Budou vám říkat: `Hle, tady je!’, `hle, tam!’ Neodcházejte a neběhejte za nimi! Neboť jako blesk, když vyšlehne, zazáří od jednoho konce nebe až k druhému, tak to bude i se Synem člověka v jeho den. Napřed však musí mnoho vytrpět a od tohoto pokolení být zavržen.“ (Lk 15, 1-10)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes se farizeové ptají Ježíše se směsicí zájmu, zvědavosti, strachu na něco, co nás všechny vždy zajímalo: kdy přijde Boží království, kdy nastane poslední den, konec světa, Kristův druhý příchod, aby soudil živé i mrtvé v den posledního soudu? Ježíš jim říká, že je to nepředvídatelné. Víme jen, že to přijde náhle, bez předchozího upozornění: bude to “jako blesk” (Lk 17,24), náhlá událost, plná světla a slávy, zároveň. Stejně jako ostatní okolnosti zůstává Ježíšův druhý příchod naprostým tajemstvím. Ježíš nám však dává pravdivé a jisté vodítko: od nynějška je “Boží království mezi vámi” (Lk 17,21). Nebo: “uvnitř vás”. Velká událost posledního dne bude univerzální, ale odehraje se také v malém mikrokosmu srdce každého z nás. Právě tam musíme o Království skutečně usilovat. Nebe lze nalézt hluboko v našem nitru, kde také musíme najít Ježíše.

Toto Království, které nepředvídatelně přijde jednou i navenek, může začít právě teď uvnitř nás. Poslední den začíná svou konfiguraci právě teď, uvnitř nás. Chceme-li, aby nám bylo umožněno vstoupit do Království v onen poslední den, musíme dovolit, aby se Království dostalo do našeho nitra, právě teď. Chceme-li, aby se Ježíš stal naším milosrdným soudcem právě v tomto okamžiku, měli bychom si z něj právě teď udělat svého nejlepšího přítele a svého vnitřního hosta. Svatý Bernard v kázání pro období adventu mluví o třech Kristových příchodech. První advent si připomínáme před Vánocemi, třetí advent je parusie, advent, v němž Kristus přijde soudit živé i mrtvé a vezme nás k sobě. Svatý Bernard pak vysvětluje druhý neboli prostřední advent jako “čas navštívení”, v němž je Kristus nyní přítomen a působí v životě každého z nás, dnes, teď a dokud žijeme na zemi.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie