Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Lukáše:

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až uvidíte Jeruzalém obklíčený vojskem, pak vězte, že je blízko jeho zpustošení. Tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utečou do hor; kdo budou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou; kdo budou na venkově, ať do města nevcházejí, protože to jsou dny odplaty, kdy se naplní všechno, co je psáno. Běda ženám, které budou v těch dnech těhotné nebo budou kojit! Přijde totiž velká pohroma na tuto zemi a Boží trest na tento lid: padnou ostřím meče, budou odváděni jako zajatci mezi všechny národy; po Jeruzalémě budou šlapat pohané, dokud se čas pohanů nenaplní. Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.“ Lk 21,20-28

Podcast:

Zamyšlení:

Je možné dnes při čtení svatého evangelia nepřemýšlet o přítomnosti, která je den ode dne plnější hrozeb a prolévání krve? „…na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje.“ Druhý příchod našeho Pána byl poměrně často zobrazován těmi nejděsivějšími obrazy, jako v tomto evangeliu, a vždy ve znamení strachu. Ale je to skutečně on? Podívejme se jen na poslední větu: “Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení“. Jádrem poselství těchto posledních dnů našeho liturgického roku není strach, ale naděje z budoucího vysvobození, tedy plné očekávání naplnění našeho života. Na něm se bude podílet i naše tělo a svět kolem nás. Takto dramaticky vyprávěné události jen symbolicky naznačují účast celého stvoření na druhém příchodu Páně, jakou mělo již při příležitosti jeho prvního příchodu, zvláště při jeho umučení, kdy se zatmělo nebe a země se otřásla. Kosmická dimenze nebude na konci časů opuštěna, protože je dimenzí, která člověka provází od jeho vstupu do ráje. Křesťanská vyhlídka není klamná, protože až se to všechno stane – říká nám tentýž Pán – “tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou.“ Nežijme úzkostným životem kvůli druhému příchodu Páně, kvůli jeho parusii: raději se zamysleme nad hlubokými slovy svatého Augustina, který už ve své době, vydávaje svědectví o těch křesťanech, kteří se obávají příchodu Páně, uvažoval: “Jak se může manželka bát svého manžela?”

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie