Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 1. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 1. POSTNÍ NEDĚLI

Slova svatého evangelia podle Matouše

Ježíš řekl svým učedníkům: „Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Vždyť kdo je mezi vámi takový, že dá vlastnímu synovi kámen, když ho poprosí o chléb? Nebo když poprosí o rybu, že mu dá hada? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá dobré věci těm, kdo ho prosí. Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý Zákon i Proroci.“ Mt 7,7-12

Podcast:

Zamyšlení:

Ježíš nám dnes připomíná potřebu a sílu modlitby. Náš křesťanský život nemůže existovat bez vztahu k Bohu a v tomto vztahu pak modlitba zaujímá centrální pozici. Zatímco žijeme v tomto světě, nacházíme se jako křesťané na poutní cestě.  Naše modlitba nás však přibližuje k Bohu, otevírá dveře jeho nesmírné lásce a přináší už tady na zemi pro naše toužící jazýčky hotové nebeské slasti. Proto je náš křesťanský život neustálou prosbou a hledáním: “Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno” (Mt 7,7), jak říká Ježíš svým učedníkům. Modlitba zároveň postupně mění kamenné srdce v srdce tělesné: “Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat dobré dary svým dětem, čím spíše váš nebeský Otec dá dobré věci těm, kdo ho prosí” (Mt 7,11). Nejlepší shrnutí, o které můžeme Boha požádat, najdeme v modlitbě našeho Pána: “Přijď království tvé a buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi” (srov. Mt 6,10). Ve svých modlitbách tedy nemáme prosit jen tak o něco, ale o něco, co je skutečně pro naše dobro. Jestliže nikdo nechce ublížit sám sobě, neměli bychom chtít ani žádnou škodu pro druhé. Někdy se zdá, že Bůh o nás nemá zájem, naše modlitby zůstávají zdánlivě nevyslyšeny, ba dokonce můžeme mít pocit, že nás Bůh nemiluje. V takových chvílích nám udělá dobře, když si vzpomeneme na tuto radu svatého Jeronýma: “Je jisté, že Bůh dává každému, kdo prosí, že kdo hledá, najde, a kdo tluče, bude mu otevřeno: Je jasně vidět, že kdo nedostal, kdo nenašel, komu nebylo otevřeno, je to jen proto, že nevěděl, jak prosit, jak hledat nebo jak klepat na dveře”.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie