Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 3. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 3. POSTNÍ NEDĚLI

Slova svatého evangelia podle Lukáše

Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka. Když zlý duch vyšel, němý promluvil. Zástupy žasly, ale někteří z nich řekli: „Vyhání zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, vládce zlých duchů!“ Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však znal jejich myšlenky, a proto jim řekl: „Každé království proti sobě rozdvojené zpustne a dům na dům padne. Je-li tedy i satan v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho království? Říkáte totiž, že vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, s čí (pomocí) je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje!“ Lk 11,14-23

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes se při hlásání Božího slova znovu objevuje postava ďábla: “Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka” (Lk 11,14). Pokaždé, když se v textech mluví o ďáblu, cítíme se možná trochu nesví. Je však pravda, že zlo existuje a je tak hluboce zakořeněné, že ho nemůžeme zcela odstranit. Je také pravda, že zlo má velmi široký záběr: stále “kope” a my ho prostě nemůžeme zastavit. Ježíš však přišel, aby s těmito zlými silami bojoval, aby bojoval s ďáblem. On je jediný, kdo ho může vyhnat. Ježíš byl pomlouván a obviňován: ďábel je tedy, jak vidíme, schopen dosáhnout všeho. Lidé sice žasli nad tím, co Ježíš Kristus dokázal, “ale někteří z nich říkali: ‘Vyhání démony mocí Belzebuba´“, tedy jakéhosi prvního představeného démonů (Lk 11,15).  Ježíšova odpověď ukazuje absurditu argumentace těch, kteří mu odporovali. Mimochodem, tato odpověď pro nás znamená výzvu k jednotě, k síle, kterou znamená jednota. Nejednota je naopak zlým a ničivým kvasem. Jedním ze znaků zla je právě rozdělení a znemožnění vzájemného porozumění. Současný svět je bohužel poznamenán tímto typem zlého ducha, který nám brání ve vzájemném porozumění a uznání. Bude dobré, abychom se zamysleli nad tím, jaká by měla být naše spolupráce ve věci “vyhánění ďábla”, nebo bránění se zlu. Zamysleme se: přispívám tím, co je třeba, aby ze mě náš Pán vyhnal zlo? Vždyť “ze srdce vycházejí zlé myšlenky” (Mt 15,19). Velmi důležitá je odpověď, kterou můžeme dát my všichni, tedy odpověď v podobě naší spolupráce na osobní úrovni. Doufejme, že se Panna Maria přimluví u Ježíše, svého milovaného Syna, aby vyhnal jakýkoli druh zla ze světa (války, terorismus, špatné zacházení, násilí) a také z našeho srdce. Panno Maria, Matko církve a Královno míru, oroduj za nás!

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie