Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Evangelium:

K Ježíšovi přišlo několik farizeů a řekli mu: „Odejdi odtud, protože Herodes tě chce zabít!“ Odpověděl jim: „Jděte a řekněte té lišce: `Vyháním zlé duchy a uzdravuji dnes a zítra, a třetího dne dosáhnu svého cíle. Avšak dnes, zítra a pozítří musím pokračovat v cestě, protože není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.’ Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste. Proto váš dům zůstane opuštěný. Říkám vám: Neuvidíte mě, dokud nepřijde (doba), kdy řeknete: `Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!’“ (Lk 13,31-35)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes můžeme obdivovat Ježíšovo odhodlání splnit poslání, které mu svěřil jeho nebeský Otec. Nic ho nezastaví: “Vyháním zlé duchy a uzdravuji dnes a zítra” (Lk 13,32). S tímto postojem Pán stanovil pravidla, jak se mají poslové evangelia chovat před pronásledováním, jemuž budou čelit v průběhu následujících staletí: nebát se žádné světské moci. Svatý Augustin říká, že v neklidných dobách nemají pastýři opouštět své stádo: ani to, které utrpí mučednickou smrt, ani to, které přežije. Stejně jako Dobrý pastýř, který, když vidí přicházet vlka, neopouští stádo, ale riskuje a pokládá za ovce svůj vlastní život. Uvědomuje si však, s jakým zápalem byli všichni pastýři Církve ochotni prolít vlastní krev, a poukazuje na to, že nejlepší bude losovat, kdo bude muset podstoupit mučednickou smrt a kdo bude ušetřen, aby se později postaral o ty, kteří přežijí. V naší době bohužel často slýcháme zprávy o nových náboženských pronásledováních, násilí a nepokojích různého druhu ve třetím světě. Západní velvyslanectví radí svým spoluobčanům, aby se z těchto oblastí odstěhovali a repatriovali své zaměstnance. Jediní, kdo zůstávají, jsou misionářské a dobrovolnické organizace, které mají pocit, že by zradily “své věrné”, kdyby je v těchto těžkých chvílích opustily. “Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste. Proto váš dům zůstane opuštěný.” (Lk 34,35). Tento Hospodinův nářek má pro nás křesťany 21. století velmi zvláštní a smutné konotace kvůli krvavému konfliktu mezi Palestinci a Židy. Tato oblast Blízkého východu je pro nás Svatou zemí, zemí Ježíše a Marie. Proto intenzivně a upřímně prosme a volejme k Bohu s prosbou o obnovení míru mezi Izraelem a Palestinou.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie