Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ

Evangelium:

Čtení ze svatého evangelia podle Lukáše

„Syn člověka bude muset mnoho trpět, bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, bude zabit a třetího dne bude vzkříšen.“ Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mne ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale sám sebe zahubí nebo si uškodí?“ (Lk 9, 22-25)

Zamyšlení:

Jeho cestou je cesta kříže a cesta smrti, ale také cesta
slávy: „Syn člověka bude muset mnoho trpět, bude zavržen od starších, velekněží
a učitelů Zákona, bude zabit a třetího dne bude vzkříšen.“ Cesta, kterou se
musíme vydat, je v zásadě stejná jako ta, kterou se vydal Ježíš, a ukazuje nám,
jak po ní jít: „Kdo chce jít za mnou…“

Ježíš objal svůj kříž a vyslovil „ano“, když poznal vůli
svého, našeho Otce; pokud jde o nás, nese nás na svých ramenou, a tak nám zbývá
„jen“ ho na jeho křížové cestě následovat. Ježíšova cesta je shrnuta ve třech
slovech: utrpení, smrt a vzkříšení z mrtvých. Naši cestu tvoří také tři výrazné
aspekty či charakteristiky; dvě jsou formou postavení se k životu, třetí pak
smyslem a cílem: sebezápor, denodenní nesení kříže a následování Krista. Pokud
se nezapřeme a nevezmeme svůj kříž, zůstaneme pouze pozemskými lidmi,
připoutanými k hlíně. Budeme jako ti, co chtějí zachránit svůj život tím, že si
ho zdánlivě prožijí po svém a takzvaně užijí. Paradoxně však tímto svůj život
budeme postupně absolutně ztrácet. Ti však, kteří se nebudou snažit vyhnat
kříži svého života a utrpení s ním spojeným, si život zachrání. Je to Ježíšův
paradox, paradox spásy a pravé lásky.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme
v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme
v tebe.

Bože, nekonečná
dobroto, milujeme tě celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako
Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého Syna,
abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti
Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás
svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď
všechny k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli a
Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a Anno,
vyprošujte nám služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene a
Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a
Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe,
blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti
Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a Duchem
milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo
v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie