Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PRVNÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PRVNÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

Slova svatého evangelia podle Matouše:

Ježíš řekl svým učedníkům: “Ne každý, kdo mi říká: ‘Pane, Pane!’, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – i zřítil se a jeho pád byl veliký.”  Mt 7,21.24-27

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes Pán pronesl slova z konce svého “Kázání na hoře”, kde dává nový a hlubší význam starozákonním přikázáním. Mluví jako Boží Syn a jako takový od nás požaduje, abychom přijali, co nám říká, jako velmi významná slova: slova věčného života, která je třeba uvádět do praxe, a ne je pouze slyšet – s rizikem, že je zapomeneme nebo se spokojíme jen s obdivem k nim či obdivem k jejich autorovi -, ovšem bez jakékoli osobní účasti. Stavět dům na písku znamená obraz pošetilého chování, jež nás po dlouhém a bolestném úsilí něco vybudovat nikam nevede a končí životním neúspěchem. “Bene curris, sed extra viam”, říká svatý Augustin, což bychom mohli přeložit jako: “Na písku se nestaví: “Běžíš, ale jsi mimo správnou cestu”. Slabé základy nás zahanbí, selžou, a to právě v dobách  zkoušek, bouří a záplav, které nevyhnutelně naplňují náš život! Pán nás chce naučit, jak si postavit pevný základ, jehož stavba se počíná v naší snaze jednat podle jeho učení a žít podle něj každý den uprostřed drobných problémů. Naše každodenní předsevzetí žít podle Kristova učení tedy musí finalizovat v hmatatelné výsledky, které, přestože nejsou definitivní, nám mohou umožnit, abychom z nich vždy na konci dne, v čase zpytování svědomí, mohli mít radost a pocit vděčnosti za Boží vedení. Radost z toho, že jsme dosáhli malého vítězství nad sebou samými, je přípravou na další boje a síla, která nám umožní – díky Boží milostí – vytrvat až do konce.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie