Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK 30. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelium:

Když (Ježíš) přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si
na něj pozor. A hle – nějaký vodnatelný člověk se octl před ním. Ježíš se ujal slova a
položil znalcům Zákona a farizeům otázku: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?“
Oni však mlčeli. Dotkl se ho tedy, uzdravil ho a propustil. Jim pak řekl: „Když spadne
někomu z vás dítě nebo býk do jámy, nevytáhne ho hned v den sobotní?“ Na to mu
nedovedli odpovědět
. (Lk 14,1-6)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes se zaměříme na provokující otázku, kterou Ježíš položil farizeům: “Je dovoleno
uzdravovat v sobotu, nebo ne?” Na jejich velmi významné mlčení Ježíš reaguje tak, že
svou ruku položí na nemocného.
Je mnoho evangelijních epizod, v nichž náš Pán vytýká farizeům jejich pokrytectví. Je
docela pozoruhodné, s jakým mimořádným zájmem Bůh zdůvodňuje, do jaké míry se mu
tento hřích – falešné zdání, klamné jednání – nelíbí, což je v protipólu Kristovy chvály
Natanaelovi: “„To je pravý Izraelita, v kterém není lsti.“ (J 1,47). Bůh miluje prostotu srdce,
jednoduchost a bezelstnost ducha. Na druhé straně energicky odmítá hranou
komplikovanost, dvojsmyslnost a dvojí metr a rázně též pokrytectví.
V Pánově otázce a v mlčenlivé reakci farizeů hraje významnou roli jejich špatné svědomí.
Byl tu muž trpící vodnatelností, který se těšil, že ho Ježíš uzdraví. Naplňování židovského
Zákona – pouhé dbaní na literu s pohrdáním duchem – a prázdná domýšlivost nad jejich
bezúhonným chováním je přivádí k tomu, že se zdají být šokováni postojem Krista, který
veden svým milosrdným srdcem nedovolí, aby mu nějaké právní formalismy zabránily
uzdravit nemocného. Farizeové si uvědomují, že jejich pokrytecké chování nelze
ospravedlnit, a to je to, co je nutí mlčet. Z tohoto úryvku jasně vyplývá poučení: je třeba
pochopit, že svatost znamená následovat Krista – v plnosti – a ne chladně plnit nějaké
právní předpisy. Přikázání jsou svatá, protože pocházejí přímo z nekonečné Boží
Moudrosti, ale je docela dobře možné žít podle nich legalistickým a prázdným způsobem.
Právě tehdy se objevuje nesrovnalost, kdy předstíráme, že následujeme Boha, a nakonec
skončíme tím, že jdeme za sebou. Nechť v našem životě převládne okouzlující prostota
Matky Boží.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie